• Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học Địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   162 p pdu 24/09/2022 1 0

 • Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề giảng dạy Địa lý địa phương ở các trường phổ thống; vấn đề thiết kế bài giảng trong dạy - học Địa lý ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Ebook Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Phần 1

  Ebook Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông, tài liệu Hồ Chí Minh được sử dụng trong dạy học các khóa trình Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p pdu 24/09/2022 1 0

 • Ebook Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Phần 2

  Ebook Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh vào dạy học Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày nội dung chương 3 - Phương pháp sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh trong dạy học Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p pdu 24/09/2022 1 0

 • Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non" trình bày những vấn đề chung bao gồm: Một số khái niệm cơ bản; chức năng quản lý giáo dục trường mầm non, mục tiêu quản lý giáo dục trường mầm non; nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non, phương pháp quản lý giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non" trình bày những vấn đề về quản lý trường mầm non bao gồm: Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của trường mầm non; tổ chức bộ máy trường mầm non; hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lý trong trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Lí luận giáo dục thể chất là khoa học, nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời...

   303 p pdu 24/09/2022 3 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học giới thiệu tới người đọc các nội dung: ý nghĩa của văn học trong việc giáo dục trẻ, lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ mầm non, các phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp tiến hành kể truyện, đọc thơ cho trẻ mầm non, phương pháp hướng dẫn trẻ kể lại chuyện, phương pháp hướng dẫn trẻ đóng kịch theo cốt truyện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   88 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non trình bày những vấn đề chung về giới, giới tính và những vấn đề cơ bản, hệ thống về giáo dục giới tính cho trẻ mầm non; tổ chức hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Giáo trình gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình ngay sau đây.

   87 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 2 giúp sinh viên nắm được những nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục giới tính cơ bản cho trẻ mầm non; hiểu được các yêu cầu mà giáo viên cần nắm được khi giáo dục giới tính cho trẻ mầm non; lập kế hoạch giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p pdu 24/09/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số