• Ebook Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng: Phần 1 - NXB Tri thức

  Ebook Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng: Phần 1 - NXB Tri thức

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Xã hội khủng hoảng, chỉ số IQ cảm xúc, chỉ số IQ sáng tạo và Chỉ số IQ chính trị ‒ xã hội, chỉ số IQ tích hợp, chỉ số IQ công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   88 p pdu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng: Phần 2 - NXB Tri thức

  Ebook Hùng mạnh hơn sau khủng hoảng: Phần 2 - NXB Tri thức

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Chỉ số IQ mỹ học, chỉ số IQ tinh thần, khi cả xã hội đang khủng hoảng, tất cả các thách thức bắt đầu có tác dụng, câu chuyện về hai công ty. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   66 p pdu 31/05/2018 8 0

 • Ebook Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử - Phần 2

  Ebook Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử - Phần 2

  Nội dung của ebook "Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử" nhấn mạnh cách thức mà các nước đó đạt được cái gọi là những thiết chế “tiêu chuẩn quốc tế”, mà họ yêu cầu các nước đang phát triển hiện nay áp dụng, sau khi họ đã trở thành những nền kinh tế phát triển, chứ không phải khi họ còn là những nền...

   86 p pdu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử - Phần 1

  Ebook Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử - Phần 1

  Nội dung của ebook "Lên gác rút thang: Chiến lược phát triển nhìn từ quan điểm lịch sử" nhấn mạnh cách thức mà các nước đó đạt được cái gọi là những thiết chế “tiêu chuẩn quốc tế”, mà họ yêu cầu các nước đang phát triển hiện nay áp dụng, sau khi họ đã trở thành những nền kinh tế phát triển, chứ không phải khi họ còn là những nền...

   86 p pdu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Kinh tế Trung Quốc - Những rủi ro trung hạn: Phần 1 - NXB Thế giới

  Ebook Kinh tế Trung Quốc - Những rủi ro trung hạn: Phần 1 - NXB Thế giới

  Phần 1 ebook gồm các chương: Kinh tế Trung Quốc sau khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới 2008 - Những mầm mống của rủi ro, kinh tế thế giới 2010 - 2015 và tác động đối với kinh tế Trung Quốc, một số rủi ro của hệ thống ngân hàng Trung Quốc (từ 2003 tới nay). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   114 p pdu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Kinh tế Trung Quốc - Những rủi ro trung hạn: Phần 2 - NXB Thế giới

  Ebook Kinh tế Trung Quốc - Những rủi ro trung hạn: Phần 2 - NXB Thế giới

  Phần 2 ebook gồm các chương: Những thách thức và cơ hội của đô thị hóa kiểu mới đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, rủi ro về nợ công và nợ của chính quyền địa phương từ chiến lược đô thị hóa kiểu mới, những rủi ro từ thị trường bất động sản, những rủi ro từ sự biến đổi về dân số, sự chuyển đổi của thị trường lao...

   292 p pdu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Kỷ nguyên hỗn loạn: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Kỷ nguyên hỗn loạn: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các chương: Tuổi thơ thành phố, quá trình trở thành một nhà kinh tế học, sự hội tụ giữa kinh tế và chính trị học, công dân tự do,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   205 p pdu 31/05/2018 8 0

 • Ebook Kỷ nguyên hỗn loạn: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Kỷ nguyên hỗn loạn: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các chương: Các hình thái của chủ nghĩa tư bản, những sự lựa chọn phía trước của Trung Quốc, những con hổ và một con voi, Mỹ Latinh và chủ nghĩa dân túy,...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   174 p pdu 31/05/2018 7 0

 • Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các phần: Cuộc sống là gì?, tốt và xấu, đọc tin tức như thế nào?. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   640 p pdu 30/04/2018 23 0

 • Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các phần: Thị trường vận hành như thế nào?, những cạm bẫy khoa học, những cạm bẫy tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   293 p pdu 30/04/2018 21 0

 • Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Gần thế mà vẫn rất khác nhau, các lý thuyết không hoạt động, tạo ra sự thịnh vượng và nghèo khó, những khác biệt nhỏ và các bước ngoặt: sức nặng của lịch sử, trôi dạt xa nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   229 p pdu 30/04/2018 23 0

 • Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Không trên lãnh thổ của chúng tôi: các rào cản đối với phát triển, sự phát triển đảo ngược, sự truyền bá thịnh vượng, vòng luẩn quẩn, vì sao các quốc gia thất bại ngày nay, phá vỡ khuôn đúc,...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   313 p pdu 30/04/2018 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số