• Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 1

  Ebook "268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước; Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản đầu tư; Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ;... Mời...

   160 p pdu 24/09/2022 4 0

 • Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Ebook 268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và các chi phí khác; Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp; Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm nông nghiệp....

   164 p pdu 24/09/2022 5 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 1

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 1

  Ebook "Bài tập và bài giải Kế toán tài chính" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bài tập tình huống có lời giải về hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam; Nghiệp vụ kinh tế phát sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   193 p pdu 24/09/2022 5 0

 • Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 2

  Ebook Bài tập và bài giải Kế toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập và bài giải Kế toán tài chính" tiếp tục trình bày các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án nhằm giúp bạn đọc tự đánh giá lại những hiểu biết của mình về cách sử dụng tài khoản và những chứng từ; Bài tập tổng hợp có lời giải mẫu về kế toán tài chính; Một số bài thi kế toán tài chính. Mời các...

   288 p pdu 24/09/2022 5 0

 • Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật: Phần 1

  Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật" giới thiệu tính chất và tiến trình viết học thuật; cung cấp tổng quan về đoạn, thảo luận một cách chi tiết các đoạn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p pdu 24/09/2022 4 0

 • Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật: Phần 2

  Ebook Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Luyện kỹ năng viết tiếng Anh học thuật" gồm 5 chương trình bày trọng tâm về cú pháp với phạm vi đề cập là mệnh đề và câu, cách dùng các dấu chấm câu, các từ ngữ chuyển mạch và cách làm bài viết trong điều kiện có áp lực về thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p pdu 24/09/2022 4 0

 • Ebook Học tiếng Anh bằng thành ngữ: Phần 1

  Ebook Học tiếng Anh bằng thành ngữ: Phần 1

  Nội dung cuốn sách "Học tiếng Anh bằng thành ngữ" giúp người học nắm vững được chính xác cấu trúc của từng câu nói, những thành ngữ thông dụng trong giao tiếp xã hội... khi sử dụng sẽ không bỡ ngỡ khó khăn trong việc ráp nối từng chữ để thành 1 câu văn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   175 p pdu 24/09/2022 5 0

 • Ebook Học tiếng Anh bằng thành ngữ: Phần 2

  Ebook Học tiếng Anh bằng thành ngữ: Phần 2

  Thành ngữ được công nhận như một phần của ngôn ngữ hằng ngày. Câu nói, lời văn có thành ngữ thì sẽ duyên dáng, tinh tế hơn. Việc học thành ngữ đòi hỏi thời gian, mỗi ngày một ít, lần lần bạn sẽ tích lũy được vốn khá về thành ngữ. Cuốn sách "Phương pháp sử dụng thành ngữ trong học tiếng Anh" được xuất bản để phục vụ bạn đọc có...

   114 p pdu 24/09/2022 6 0

 • Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 1

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 1

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nghiên cứu văn học; thực trạng và đòi hỏi giải đáp; những nghi án văn chương chưa được giải quyết; mấy vấn đề nêu lên liên quan đến phê bình văn học, trước những khó khăn về sử liệu văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p pdu 24/09/2022 3 0

 • Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 2

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 2

  Ebook Lược khảo văn học (3. Nghiên cứu và phê bình văn học): Phần 2 cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: phê bình văn học; những quan niệm phê bình cũ; những quan niệm phê bình hiện đại, chưa được áp dụng vào trong văn học Việt Nam; giới hạn mọi phê bình văn học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   250 p pdu 24/09/2022 3 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 1

  "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2)" biên soạn văn học viết nước ta từ đầu đến cuối thời thịnh Trần. Phần 1 này giới thiệu đến bạn đọc tiểu sử của các tác giả Trần Cảnh (Trần Thái Tông); Trần Tung (Tuệ Trung Thượng Sĩ); Trần Hoảng (Trần Thánh Tông); Lê Văn Hưu; Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Vương);... Mời các bạn cùng tham khảo!

   555 p pdu 24/09/2022 3 0

 • Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Ebook Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc về các tác phẩm Thiền uyển tập anh; Tam tổ thực lục; văn bản chữ Hán của các tác phẩm Thiền uyển tập anh; Tam tổ thực lục; Thượng sĩ ngữ lục; Khóa hư lục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   617 p pdu 24/09/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số