• Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 1 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 1 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 1: Tổng quan về kế toán hành chính sự nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; tổ chức công tác kế toán hành chính sự nghiệp; tổ chức bộ máy kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 2 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 2 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng, kho bạc, kế toán tiền đang chuyển, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   59 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 3 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 3: Kế toán vật liệu và dụng cụ" với cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán nguyên vật liệu; kế toán công cụ, dụng cụ; kế toán sản phẩm, hàng hóa. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên chuyên Kế toán dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   46 p pdu 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 4 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 4 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng " Kế toán nhà nước - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" trình bày các nội dung: Đặc điểm kế toán tài sản cố định (Khái niệm, nhiệm vụ kế toán TSCĐ, phân loại TSCĐ, xác định nguyên giá TSCĐ, khấu hao TSCĐ), phương pháp hạch toán tài sản cố định (Chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản sử dụng, kế toán TSCĐ, kế toán hao...

   74 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 5 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 5 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước - Chương 5: Kế toán các khoản thanh toán" cung cấp các kiến thức về khái niệm, nguyên tắc hạch toán đối với các khoản thanh toán và kỹ năng phương pháp hạch toán về các khoản phải thu, tạm ứng, cho vay, kinh phí cấp cho đơn vị cấp dưới, nợ phải trả, các khoản phải nộp Nhà nước. Mời các bạn cùng...

   80 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 6 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 6 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 6: Kế toán nguồn kinh phí" trình bày các khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ; kế toán nguồn kinh phí hoạt động, kế toán nguồn kinh phí dự án; kế toán nguồn vốn kinh doanh, kế toán nguồn KP đầu tư XDCB, kế toán nguồn KP theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kế toán nguồn KP đã hình thành TSCĐ, kế toán quỹ cơ quan, kế...

   76 p pdu 30/04/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 7 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng Kế toán nhà nước: Chương 7 - ThS. Văn Thị Quý

  Bài giảng "Kế toán nhà nước - Chương 7: Kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp" trình bày các nội dung: Kế toán các khoản chi hoạt động, kế toán chi dự án, kế toán chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kế toán chi phí trả trước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p pdu 30/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 5 - Cồ thị Thanh Hương

  Nội dung chương 5: Báo cáo tài chính hợp nhất thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao với mục tiêu hiểu và biết vận dụng các nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán liên quan, biết lập bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất.

   11 p pdu 30/04/2017 3 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 4 - Cồ thị Thanh Hương

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tài liệu để tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 4: Kê toán các nội dung liên quan có thay đổi chính sách kế toán ước tính kế toán và sai sót trình bày về một số thuật ngữ, thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán, các sự kiện phát sinh sau ngày...

   8 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 3 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 3: Kế toán thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh trình bày nội dung về chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

   9 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 1 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao chương 1: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn trình bày mục tiêu nhận biết các khoản đầu tư dài hạn và phân biệt các khoản đầu tư dài hạn với bất động sản chủ sỡ hữu sử dụng, vận dụng các nguyên tắc điều kiện phương pháp ghi nhận các khoản đầu tư dài hạn, biết định khoản tình hình biến động...

   18 p pdu 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - Cồ thị Thanh Hương

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao: Chương 2 - Cồ thị Thanh Hương

  Nội dung chương 2: Kế toán thuê tài sản thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp nâng cao với mục tiêu nhận biết các hình thức thuê tài sản theo VAS 06, tổ chức kế toán tài sản đi thuê và cho thuê theo hình thức thuê, tổ chức kế toán giao dịch bán và thuê lại TSCĐ. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   8 p pdu 30/04/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số