• Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ điều hành, quản lý tiến trình, lập trình cho CPU, quản lý bộ nhớ trong,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   79 p pdu 31/10/2020 48 0

 • Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Nguyên lý hệ điều hành" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quản lý bộ nhớ ngoài, quản lý thiết bị, bảo vệ và an toàn hệ thống, hệ điều hành đa xử lý, hệ điều hành DOS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p pdu 31/10/2020 39 0

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 2

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thành phần giao diện, hệ thống trục tọa độ, sự kiện hành động, hành động của trò chơi,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   34 p pdu 13/07/2018 68 0

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 3

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giao diện Player, vòng đời Player, các trạng thái của Player, phương thức của giao diện,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   17 p pdu 13/07/2018 72 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 1

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về J2ME, kiến trúc của J2ME, môi trường phát triển J2ME, thành phần giao diện, thành phần Form,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   26 p pdu 13/07/2018 54 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 4

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 4

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến RMS, các hàm API trong RMS, chuyển đổi dữ liệu, đọc dữ liệu kiểu cơ bản,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   30 p pdu 13/07/2018 65 1

 • Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 5

  Bài giảng Lập trình J2ME cho thiết bị di động - Phần 5

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Basic main menu, tìm hiểu Main midlet source code, tìm hiểu Help screen source code,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   12 p pdu 13/07/2018 66 1

 • Hướng dẫn sử dụng VieTex 2.9

  Hướng dẫn sử dụng VieTex 2.9

  Hướng dẫn sử dụng VieTex 2.9 giúp cho các bạn sinh viên, học sinh và các thầy cô giáo dạy toán nắm rõ những công cụ hoặc lệnh, gói lệnh quan trọng, các mẫu văn bản về viết một luận án tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học; mẫu làm một cuốn sách dành cho các thầy soạn giáo án cũng như chuẩn bị cho xuất bản với chất lượng cao,...Mời bạn...

   176 p pdu 13/07/2018 68 1

 • Ebook Thiết kế giáo án điện tử với Microsoft Powerpoint 2003

  Ebook Thiết kế giáo án điện tử với Microsoft Powerpoint 2003

  Cuốn sách "Thiết kế giáo án điện tử với Microsoft Powerpoint 2003" trình bày về cách thiết kế giáo án điện tử, Microsoft Powerpoint 2003, tạo hình có bóng và hình khối, hiệu ứng Powerpoint,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

   34 p pdu 13/07/2018 70 0

 • Ebook Trí tuệ giả tạo - Internet đã làm gì chúng ta: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Trí tuệ giả tạo - Internet đã làm gì chúng ta: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Hal và tôi, đường sinh tồn, tản mạn: bộ não nghĩ gì khi nó nghĩ về chính nó, công cụ tư duy, sâu trong trang giấy, tản mạn về Lee de Forest và phát minh Audion tuyệt vời của ông. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   61 p pdu 13/07/2018 66 1

 • Ebook Trí tuệ giả tạo - Internet đã làm gì chúng ta: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Trí tuệ giả tạo - Internet đã làm gì chúng ta: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Phương tiện có bản chất tổng quát nhất, hình ảnh thật sự của một cuốn sách, bộ não của người tung hứng, tản mạn về xu thế IQ, giáo hội Google, tản mạn về quá trình viết cuốn sách này, một thứ như tôi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu

   117 p pdu 13/07/2018 105 1

 • Bài giảng Internet - Phần 2: Công nghệ Internet

  Bài giảng Internet - Phần 2: Công nghệ Internet

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ Internet. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   26 p pdu 13/07/2018 80 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số