• Giáo trình Visual Basic: Phần 2 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic: Phần 2 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Visual Basic do KS. Lâm Hoài Bảo biên soạn gồm nội dung chương 6 đến chương 13. Nội dung phần này trình bày về lập trình xử lý giao diện và đồ họa, tập tin, các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, các đối tượng truy cập dữ liệu và các nội dung khác.

   99 p pdu 11/11/2014 43 4

 • Giáo trình Visual Basic: Phần 1 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic: Phần 1 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic do KS. Lâm Hoài Bảo biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 giáo trình sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này bao gồm: Tổng quan về Visual Basic 6.0, biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng, lập trình cấu trúc trong Visual Basic, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển.

   60 p pdu 11/11/2014 36 2

 • Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 2 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 2 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Phần 2 Giáo trình Thực hành tin học căn bản do Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm biên soạn gồm bài thực hành số 8 đến bài thực hành số 15. Qua 15 bài thực hành cơ bản sẽ giúp người học làm được các bài thực hành tin học cơ bản cũng như có kỹ năng tin học tốt.

   40 p pdu 11/11/2014 35 7

 • Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 1 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 1 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản do Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm biên soạn gồm các bài thực hành tin học căn bản. Phần 1 giáo trình gồm 7 bài thực hành tin học đầu tiên như soạn thảo văn bản, chỉnh phông chữ,... Giáo trình là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn thực hành các kỹ năng tin học của mình.

   29 p pdu 11/11/2014 36 5

 • Bài giảng Excel - Lê Thị Minh Thùy

  Bài giảng Excel - Lê Thị Minh Thùy

  Bài giảng Excel do GV. Lê Thị Minh Thùy biên soạn trình bày các nội dung cơ bản sau: Các thao tác cơ bản với Microsoft Excel, các hàm số quan trọng, cơ sở dữ liệu (sắp xếp, tìm kiếm), đồ thị.

   70 p pdu 11/11/2014 35 4

 • Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính: Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop

  Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính: Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop

  Mục tiêu nghiên cứu chính của Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính với đề tài "Phương pháp phân tích trang văn bản dựa trên Tab-stop" do học viên Bùi Phương Thảo thực hiện nhằm tìm hiểu cấu trúc trang tài liệu (cấu trúc vật lý, logic), tìm hiểu một số kỹ thuật phân tích trang tài liệu (phân vùng, phân đoạn, top-down hay bottom-up,...), trình bày kỹ...

   68 p pdu 11/11/2014 35 1

 • Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin: Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh

  Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin: Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh

  Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin với đề tài "Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh" do học viên Nguyễn Thị Hiếu thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bằng và trích chọn ra đối tượng của tài liệu ảnh. Kỹ thuật "Phân tích bảng - T-Recs" là nghiên cứu chính.

   74 p pdu 11/11/2014 28 1

 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là một trong những môn cơ sở cơ bản của sinh viên ngành công nghệ thông tin, các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình. Cấu trúc dữ liệu có thể được xem là một phương pháp lưu trữ dữ liệu máy tính nhằm sử dụng một cách có hiệu quả các dữ liệu này....

   144 p pdu 29/10/2012 74 22

 • Bài giảng - Cấu trúc máy tính

  Bài giảng - Cấu trúc máy tính

  Bài giảng - Cấu trúc máy tính của GV Đinh Đông Lưỡng trình bày khái niệm, phân loại, sự tiến hóa của máy tính, hệ thống máy tính, những nguyên lý hoạt động cơ bản, biểu diễn dữ liệu và số học, bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ máy tính và hệ thống vào ra. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   245 p pdu 29/10/2012 56 4

 • IDC Technologies Communications, Industrial Networking and TCPIDC Technologies Communications, Industrial Networking and TCP/IP

  IDC Technologies Communications, Industrial Networking and TCPIDC Technologies Communications, Industrial Networking and TCP/IP

  The objective of this book is to provide todays engineer with useful technical information and as an aide-memoir when you need to refresh your memory. IDC Technologies specializes in providing high quality state-of-the-art technical training workshops to engineers, scientists and technicians throughout the world. More than 300,000 engineers have attended IDC's workshops over the past 16 years. The tremendous success of the technical training...

   82 p pdu 12/10/2012 49 0

 • Security issues in the Android cross-layer architecture

  Security issues in the Android cross-layer architecture

  The security of Android has been recently challenged by the discovery of a number of vulnerabilities involving different layers of the Android stack. We argue that such vulnerabilities are largely related to the interplay among layers composing the Android stack. Thus, we also argue that such interplay has been underestimated from a security point-of-view and a systematic analysis of the Android interplay has not been carried out yet. To this...

   7 p pdu 26/09/2012 44 1

 • Energy-Aware Task Partitioning on Heterogeneous Multiprocessor Platforms

  Energy-Aware Task Partitioning on Heterogeneous Multiprocessor Platforms

  Efficient task partitioning plays a crucial role in achieving high performance at multiprocessor plat forms. This paper addresses the problem of energy-aware static partitioning of periodic real-time tasks on heterogeneous multiprocessor platforms. A Particle Swarm Optimization variant based on Min-min technique for task partitioning is proposed. The proposed approach aims to minimize the overall energy consumption, meanwhile avoid deadline...

   8 p pdu 26/09/2012 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số