• Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về máy tính; Lịch sử phát triển máy tính; Khái niệm kiến trúc máy tính; Mô hình máy tính Von Neumann; Kiến trúc máy Von Neumann; Biểu diễn dữ liệu trong máy tính; Tổng quan về compiler (chương trình dịch).

   30 p pdu 25/07/2022 20 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần chức năng của CPU; Ngắt; Thanh ghi; Khối điều khiển; Khối luận lý và số học; Bus hệ thống; Lệnh máy tính.

   57 p pdu 25/07/2022 21 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về bộ nhớ; Bộ nhớ ROM và RAM; Bộ nhớ cache; Bộ nhớ ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p pdu 25/07/2022 20 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống Bus; Một số loại bus: ISA, EISA, PCI, AGP, PCI-E; Hệ thống nhập/xuất; Các phương pháp điều khiển nhập/xuất; Thiết bị ngoại vị và phương pháp nối ghép; Các cổng nhập/xuất thông dụng trên PC.

   53 p pdu 25/07/2022 18 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ điều hành; Vai trò và chức năng của hệ điều hành; Các thành phần của hệ điều hành; Phân loại hệ điều hành; Hệ thống xử lý lô.

   32 p pdu 25/07/2022 20 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Duy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính và hệ điều hành: Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình và tiểu trình; Lập lịch tiến trình; Quản lý bộ nhớ; Bộ nhớ ảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p pdu 25/07/2022 17 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu mạng máy tính cung cấp cho học viên các khái niệm cơ bản về mạng máy tính; định nghĩa mạng máy tính; đường truyền vật lý; kiến trúc mạng; phân loại mạng máy tính; kiến trúc phân tầng; mô hình OSI (Open Systems Interconnection); hệ điều hành mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   35 p pdu 25/07/2022 17 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 2: Tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 2: Tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 2: Tầng ứng dụng cung cấp cho học viên những kiến thức về nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP; FTP; thư điện tử; DNS; ứng dụng P2P; lập trình socket với UDP và TCP;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   56 p pdu 25/07/2022 18 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 3: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 3: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 3: Tầng giao vận cung cấp cho học viên những kiến thức về các dịch vụ tầng giao vận; ghép kênh và phân kênh; vận chuyển không kết nối: UDP; các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy; vận chuyển hướng kết nối: TCP; các nguyên lý điều khiển tắc nghẽn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài...

   56 p pdu 25/07/2022 17 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 4: Tầng mạng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 4: Tầng mạng

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 4: Tầng mạng cung cấp cho học viên những kiến thức về các mạng mạch ảo và mạng chuyển gói; kiến trúc của bộ định tuyến; IP: Internet Protocol; các giải thuật định tuyến; định tuyến trong mạng Internet;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   125 p pdu 25/07/2022 14 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 1: Giới thiệu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm internet; phần cạnh của mạng; phần lõi của mạng; trễ, mất mát, thông lượng trong mạng; các tầng giao thức, các mô hình dịch vụ; các mạng bị tấn công: vấn đề an ninh mạng;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   40 p pdu 25/07/2022 14 0

 • Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 5: Tầng liên kết

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 5: Tầng liên kết

  Bài giảng Mạng máy tính (Computer Networking) - Chương 5: Tầng liên kết cung cấp cho học viên những kiến thức về phát hiện và sửa lỗi; các giao thức đa truy nhập; các mạng LAN; chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS); mạng trung tâm dữ liệu; vòng đời của một yêu cầu web;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   96 p pdu 25/07/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số