• Bài giảng Mạng cơ bản: Mạng Local Area Network

  Bài giảng Mạng cơ bản: Mạng Local Area Network

  Bài giảng Mạng cơ bản: Mạng Local Area Network cung cấp cho người học những kiến thức về các kiến trúc mạng LAN và các công nghệ mạng LAN. Nội dung cụ thể của chương này gồm: Khái niệm; các kiểu kiến trúc mạng: Bus, Star, Ring, Mesh, Star Bus; Ethernet; các chuẩn: 10base2, 10base5, 10baseT, 10baseFL.

   31 p pdu 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Giới thiệu mạng máy tính

  Bài giảng Mạng cơ bản: Giới thiệu mạng máy tính

  Chương này gồm có những nội dung cơ bản như sau: Mạng máy tính là gì? Các kiến thức cơ sở? Các loại mạng máy tính, các mô hình xử lý mạng, các mô hình quản lý mạng, các mô hình ứng dụng mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p pdu 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Mạng không dây Wireless LAN

  Bài giảng Mạng cơ bản: Mạng không dây Wireless LAN

  Chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mạng không dây Wireless LAN. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm WLAN, các chuẩn trong WLAN, các kỹ thuật truyền tín hiệu trong WLAN, các thiết bị sử dụng trong mạng WLAN, một số mô hình mạng WLAN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p pdu 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Mô hình OSI

  Bài giảng Mạng cơ bản: Mô hình OSI

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu về mô hình OSI, mô hình tham chiếu OSI, mô hình tham chiếu TCP/IP, so sánh mô hình OSI với mô hình TCP/IP. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p pdu 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Các phương tiện truyền dẫn

  Bài giảng Mạng cơ bản: Các phương tiện truyền dẫn

  Chương này giới thiệu một số phương tiện truyền dẫn trong hệ thống máy tính. Những nội dung chính gồm có: Khái niệm phương tiện truyền dẫn, các đặc tính của phương tiện truyền dẫn, các loại cable, xác kỹ thuật bấm cáp mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p pdu 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Tổng quan về địa chỉ IP

  Bài giảng Mạng cơ bản: Tổng quan về địa chỉ IP

  Chương này giới thiệu tổng quan về địa chỉ IP. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm địa chỉ IP, khái niệm và thuật ngữ liên quan, giới thiệu các lớp địa chỉ IP, chia mạng con (subnetting). Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p pdu 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Các thiết bị mạng

  Bài giảng Mạng cơ bản: Các thiết bị mạng

  Chương này giới thiệu một số thiết bị mạng như: Network Interface Card, Repeater, HUB, Bridge, Switch, Router, Gateway, Modem: ADSL, Dial-up,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   53 p pdu 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Giới thiệu về Firewall

  Bài giảng Mạng cơ bản: Giới thiệu về Firewall

  Trong chương này sẽ giới thiệu về Firewall. Những nội dung cụ thể được trình bày gồm có: Khái niệm Firewall, chức năng của Firewall, khái niệm IDS/IPS, chức năng của IDS/IPS. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p pdu 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Mạng cơ bản: Tổng quan về Virus

  Bài giảng Mạng cơ bản: Tổng quan về Virus

  Chương này giới thiệu tổng quan về Virus. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về Virus, lịch sử phát triển của Virus; Virus lây lan như thế nào? Phân biệt giữa Virus, Worm, Trojan Horse; chống lại Virus, Worm, Trojan Horse. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p pdu 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 1: Giao thức IP

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 1: Giao thức IP

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 1: Giao thức IP nêu lên khái niệm IP, địa chỉ IP V4, các địa chỉ IP đặc biệt, phân lớp IP, địa chỉ cho Router, giải pháp trên nền IP, chia mạng con, tổng hợp mạng, cấu trúc của gói Ip.

   20 p pdu 30/09/2017 1 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 4: Giao thức TCP & UDP (TT)

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 4: Giao thức TCP & UDP (TT)

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 4: Giao thức TCP & UDP (TT) nêu lên vị trí của UDP, các dịch vụ trên nền UDP, Header của gói UDP, quá trình gởi nhận, tính checksum của gói UDP. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   9 p pdu 30/09/2017 2 0

 • Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 3: Giao thức TCP & UDP

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 3: Giao thức TCP & UDP

  Bài giảng Mạng máy tính nâng cao - Chương 3: Giao thức TCP & UDP nêu lên tầng Transprot, TCP & UDP, một số dịch vụ trên nền TCP & UDP, cổng của dịch vụ chạy trên nền TCP, cấu trúc của TCP segment, quá trình tạo kết nối, trao đổi dữ liệu.

   26 p pdu 30/09/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số