• Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 1 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 1 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung Bài giảng Tin học nâng cao Chương 1 Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản như thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   44 p pdu 30/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 2 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 2 - GV.Trần Thanh San

  Trong chương 2 Thiết kế bảng (Table) của bài giảng Tin học nâng cao nhằm trình bày về bảng, trường, bản ghi, khóa, tạo cấu trúc bảng, chỉnh sửa cấu trúc của bảng, thiết lập thuộc tính lookup, thiết lập quan hệ và các thuộc tính đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, nhập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu.

   90 p pdu 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 3 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 3 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao Chương 3 Biểu thức và phép toán, hàm thường dùng trình bày các phép toán. Biểu thức (trong Access biểu thức bao hàm luôn công thức (formula)) là dãy các ký tự bao gồm các thành phần như sau định danh, toán tử, hàm, hằng số.

   36 p pdu 30/04/2017 4 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 4 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 4 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access) Chương 4 Query nhằm trình bày các loại truy vấn, giới thiệu về Query. Có rất nhiều dạng yêu cầu xử lý dữ liệu, Query sẽ giải quyết những yêu cầu đó của người sử dụng, có 7 loại Query.

   76 p pdu 30/04/2017 7 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 5 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 5 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung chính của chương 5 Forms trong bài giảng Tin học nâng cao nhằm trình bày về khái niệm form, cách tạo form trong Access, sử dụng form wizard, các bước sử dụng form wizard. Bài giảng hữu ích cho sinh viên muốn tìm hiểu Access nâng cao.

   56 p pdu 30/04/2017 6 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 6 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 6 - GV.Trần Thanh San

  Nội dung cảu chương 6 Report trong bài giảng Tin học nâng cao tập trung vào các khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Report dùng để trình bày thông tin theo nhiều định dạng khác nhau, có thể vừa thể hiện dữ liệu chi tiết vừa thể hiện số liệu thống kê.

   58 p pdu 30/04/2017 5 0

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 7 - GV.Trần Thanh San

  Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 7 - GV.Trần Thanh San

  Chương 7 Macro trong bài giảng Tin học nâng cao nêu một macro là một tập hợp của một hoặc nhiều hành động thực hiện chính xác theo một trình tự từ trên xuống để phục vụ các yêu cầu thao tác trên các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Một macro giúp ta thực hiện các công việc hàng ngày bằng cách tự động hóa chúng.

   43 p pdu 30/04/2017 7 0

 • Giáo trình Visual Basic: Phần 2 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic: Phần 2 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Tiếp nối phần 1, phần 2 Giáo trình Visual Basic do KS. Lâm Hoài Bảo biên soạn gồm nội dung chương 6 đến chương 13. Nội dung phần này trình bày về lập trình xử lý giao diện và đồ họa, tập tin, các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, các đối tượng truy cập dữ liệu và các nội dung khác.

   99 p pdu 11/11/2014 49 4

 • Giáo trình Visual Basic: Phần 1 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic: Phần 1 - KS. Lâm Hoài Bảo

  Giáo trình Visual Basic do KS. Lâm Hoài Bảo biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 giáo trình sau đây gồm nội dung 5 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này bao gồm: Tổng quan về Visual Basic 6.0, biểu mẫu và một số điều khiển thông dụng, lập trình cấu trúc trong Visual Basic, các kiểu dữ liệu có cấu trúc, thiết kế biểu mẫu dùng các điều khiển.

   60 p pdu 11/11/2014 41 2

 • Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 2 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 2 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Phần 2 Giáo trình Thực hành tin học căn bản do Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm biên soạn gồm bài thực hành số 8 đến bài thực hành số 15. Qua 15 bài thực hành cơ bản sẽ giúp người học làm được các bài thực hành tin học cơ bản cũng như có kỹ năng tin học tốt.

   40 p pdu 11/11/2014 40 7

 • Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 1 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản: Phần 1 - Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm

  Giáo trình Thực hành tin học căn bản do Nguyễn Nhị Gia Vinh, Ngũ Thiện Ngọc Lâm biên soạn gồm các bài thực hành tin học căn bản. Phần 1 giáo trình gồm 7 bài thực hành tin học đầu tiên như soạn thảo văn bản, chỉnh phông chữ,... Giáo trình là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn thực hành các kỹ năng tin học của mình.

   29 p pdu 11/11/2014 41 5

 • Bài giảng Excel - Lê Thị Minh Thùy

  Bài giảng Excel - Lê Thị Minh Thùy

  Bài giảng Excel do GV. Lê Thị Minh Thùy biên soạn trình bày các nội dung cơ bản sau: Các thao tác cơ bản với Microsoft Excel, các hàm số quan trọng, cơ sở dữ liệu (sắp xếp, tìm kiếm), đồ thị.

   70 p pdu 11/11/2014 42 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số