• Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 7

  Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 7

  Tài liệu này gợi ý và hướng dẫn cho người học cách tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với học sinh lớp 7. Nội dung cụ thể của các chủ điểm như: Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường, chủ điểm tháng 10 – Chăm ngoan học giỏi, chủ điểm tháng 11 – Tôn sư trọng đạo,…và các chủ điểm khác. Mời các bạn...

   59 p pdu 31/08/2017 3 0

 • Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 8

  Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 8

  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận của quá trình giáo dục ở trường phổ thông. Đó là những hoạt động đuợc tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa trên lớp. Tài liệu này gợi ý và hướng dẫn cách tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với học sinh lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   71 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 9

  Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 9

  Tài liệu này giúp người học nắm được một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng đổi mới và cách thức đánh giá kết quả hoạt động của học sinh. Giúp người học biết thêm các kỹ năng thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đánh giá kết quả hoạt...

   74 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh theo các bài học: Friendship, personal experience, a party, volunteer work, illireracy, competitions, word population. Mời các bạn tham khảo.

   68 p pdu 31/07/2017 1 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm thuộc các bài học: Celebrations, the post office, nature in danger, sources of energy, the asian games, hobbies, recreation, space conquest, the wonders of the word. Mời các bạn tham khảo.

   115 p pdu 31/07/2017 2 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 1

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 1

  Cuốn sách "2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10" cung cấp cho các em 20 bài kiểm tra theo sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 10 để các em có thể tự kiểm tra, đánh giá cũng như nâng cao trình độ và kiến thức tiếng Anh của mình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p pdu 31/07/2017 2 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 2

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 2

  Mỗi bài kiểm tra trong sách được biên soạn theo từng bài Test yourself trong sách giáo khoa, mỗi bài Test yourself sẽ có 3 bài kiểm tra tương ứng, bao gồm các phần: Phát âm, dấu nhấn, từ vựng và nhóm từ ngữ, ngữ pháp và cấu trúc câu. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   122 p pdu 31/07/2017 1 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 1

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 1

  Cuốn sách "2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" cung cấp cho các em 20 bài kiểm tra theo sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 11 để các em có thể tự kiểm tra, đánh giá cũng như nâng cao trình độ và kiến thức tiếng Anh của mình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p pdu 31/07/2017 2 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 2

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 2

  Mỗi bài kiểm tra trong sách được biên soạn theo từng bài Test yourself trong sách giáo khoa, mỗi bài Test yourself sẽ có 3 bài kiểm tra 100 câu tương ứng, bao gồm các phần: Phát âm, dấu nhấn, từ vựng và nhóm từ ngữ, ngữ pháp và cấu trúc câu, đọc hiểu, nhận ra lỗi sai trong câu, viết câu. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   124 p pdu 31/07/2017 1 0

 • Ebook Mười lăm gương phụ nữ - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Mười lăm gương phụ nữ - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Mười lăm gương phụ nữ sẽ gửi đến bạn đọc những nội dung chính như: bốn nhà hi sinh cho nhân loại, năm nhà mạo hiểm, sáu nữ sĩ. Họ đều là những người phụ nữ nổi tiếng, hi sinh cuộc đời vì lý tưởng và lẽ sống. Như trong lời tựa cuốn sách, tác giả đã viết: "Tôi mong rằng độc giả đọc xong cuốn này, lòng tự tin của các bạn gái...

   208 p pdu 28/06/2017 11 2

 • Ebook Các cuộc đời ngoại hạng - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Các cuộc đời ngoại hạng - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Các cuộc đời ngoại hạng giới thiệu về những nhân vật đã đem lại những cống hiến to lớn về tinh thần và trí tuệ cho nhân loại như cha con Dumas, Victor Hugo, George Sand,... Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

   244 p pdu 28/06/2017 15 0

 • Ebook Gương hy sinh - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Gương hy sinh - Nguyễn Hiến Lê

  Quyển "Gương hi sinh" giới thiệu tiểu sử mười nhà bác học hoặc phát minh Âu Mỹ. Những vị đó đều có công lớn với khoa học, đều làm thay đổi đời sống của chúng ta, đều nêu những tấm gương hi sinh cho cái Chân, đôi khi cả cho cái Mĩ nữa và đều coi thường vinh hoa phú quí mà đi tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của nhân loại. Một vài nhà...

   137 p pdu 28/06/2017 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số