• Ebook Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm - Trần Quốc Vượng

  Ebook Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm - Trần Quốc Vượng

  Ebook Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm của Trần Quốc Vượng trình bày về những vấn đề chung của văn hóa Việt Nam; diễn trình văn hóa, văn hóa dân gian của nước ta. Cuốn sách là một tài liệu có giá trị giúp cho bạn đọc nhìn nhận được giá trị của nền văn hóa của dân tộc Việt Nam sâu sắc và thiết thực hơn. Hy vọng rằng cuốn sách Văn hóa...

   982 p pdu 30/09/2017 25 0

 • Ebook Thư pháp chữ Việt: Phần 1 - Vũ Tuấn Minh

  Ebook Thư pháp chữ Việt: Phần 1 - Vũ Tuấn Minh

  Phần 1 Ebook Thư pháp chữ Việt trình bày các nội dung sau: Hướng dẫn cách viết thư pháp chữ Việt, luyện tập sử dụng chữ Việt. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây để tìm hiểu về bộ môn nghệ thuật độc đáo này.

   195 p pdu 30/09/2017 22 0

 • Ebook Thư pháp chữ Việt: Phần 2 - Vũ Tuấn Minh

  Ebook Thư pháp chữ Việt: Phần 2 - Vũ Tuấn Minh

  Phần 2 Ebook Thư pháp chữ Việt trình bày các nội dung sau một số thí dụ về thư pháp chữ Việt, bảng tra cách viết chữ Việt của từ tiếng Việt gốc Hán, một số ví dụ áp dụng vào tác phẩm thư Pháp. Nội dung cuốn sách phân tích khá phong phú, súc tích những đặc điểm tinh tế của bộ môn nghệ thuật độc đáo này.

   115 p pdu 30/09/2017 15 0

 • Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 7

  Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 7

  Tài liệu này gợi ý và hướng dẫn cho người học cách tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với học sinh lớp 7. Nội dung cụ thể của các chủ điểm như: Chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường, chủ điểm tháng 10 – Chăm ngoan học giỏi, chủ điểm tháng 11 – Tôn sư trọng đạo,…và các chủ điểm khác. Mời các bạn...

   59 p pdu 31/08/2017 16 0

 • Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 8

  Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 8

  Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một bộ phận của quá trình giáo dục ở trường phổ thông. Đó là những hoạt động đuợc tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa trên lớp. Tài liệu này gợi ý và hướng dẫn cách tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với học sinh lớp 8. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   71 p pdu 31/08/2017 16 0

 • Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 9

  Tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp trung học cơ sở - Lớp 9

  Tài liệu này giúp người học nắm được một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng đổi mới và cách thức đánh giá kết quả hoạt động của học sinh. Giúp người học biết thêm các kỹ năng thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đánh giá kết quả hoạt...

   74 p pdu 31/08/2017 15 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh theo các bài học: Friendship, personal experience, a party, volunteer work, illireracy, competitions, word population. Mời các bạn tham khảo.

   68 p pdu 31/07/2017 24 0

 • Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Ebook 2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11 (có đáp án): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "2000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm thuộc các bài học: Celebrations, the post office, nature in danger, sources of energy, the asian games, hobbies, recreation, space conquest, the wonders of the word. Mời các bạn tham khảo.

   115 p pdu 31/07/2017 18 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 1

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 1

  Cuốn sách "2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10" cung cấp cho các em 20 bài kiểm tra theo sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 10 để các em có thể tự kiểm tra, đánh giá cũng như nâng cao trình độ và kiến thức tiếng Anh của mình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p pdu 31/07/2017 18 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 2

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 10: Phần 2

  Mỗi bài kiểm tra trong sách được biên soạn theo từng bài Test yourself trong sách giáo khoa, mỗi bài Test yourself sẽ có 3 bài kiểm tra tương ứng, bao gồm các phần: Phát âm, dấu nhấn, từ vựng và nhóm từ ngữ, ngữ pháp và cấu trúc câu. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   122 p pdu 31/07/2017 18 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 1

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 1

  Cuốn sách "2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11" cung cấp cho các em 20 bài kiểm tra theo sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 11 để các em có thể tự kiểm tra, đánh giá cũng như nâng cao trình độ và kiến thức tiếng Anh của mình. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p pdu 31/07/2017 15 0

 • Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 2

  Ebook 2007 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 11: Phần 2

  Mỗi bài kiểm tra trong sách được biên soạn theo từng bài Test yourself trong sách giáo khoa, mỗi bài Test yourself sẽ có 3 bài kiểm tra 100 câu tương ứng, bao gồm các phần: Phát âm, dấu nhấn, từ vựng và nhóm từ ngữ, ngữ pháp và cấu trúc câu, đọc hiểu, nhận ra lỗi sai trong câu, viết câu. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   124 p pdu 31/07/2017 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số