• Ebook Độ ẩm đất với cây trồng - NXB Lao động

  Ebook Độ ẩm đất với cây trồng - NXB Lao động

  Cuốn sách "Độ ẩm đất với cây trồng" sẽ trình bày các kiến thức phổ thông về vai trò của nước với cây trồng, các dạng nước và tính chất nước của đất, biện pháp giữ ẩm đối với cây trồng và chế độ nước của một số loại đất chính ở Việt Nam nhằm giúp nông dân tham khảo để trồng cây có hiệu quả và thu được lợi ích kinh tế cao.

   139 p pdu 31/03/2018 16 0

 • Ebook Thiết kế VAC cho mọi vùng - PGS.TS. Phạm Văn Côn, TS. Phạm Thị Hương

  Ebook Thiết kế VAC cho mọi vùng - PGS.TS. Phạm Văn Côn, TS. Phạm Thị Hương

  Ebook Thiết kế VAC cho mọi vùng có bố cục gồm 3 chương. Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử phát triển, vai trò, vị trí của kinh tế VAC; hệ thống VAC và các thành phần của hệ thống; xây dựng các mô hình VAC tổng quát ở các vùng sinh thái. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các hộ gia đình nông thôn.

   168 p pdu 31/03/2018 16 0

 • Ebook Kỹ thuật chế biến một số sản phẩm cây hoa màu và cây nông nghiệp - NXB Lao động

  Ebook Kỹ thuật chế biến một số sản phẩm cây hoa màu và cây nông nghiệp - NXB Lao động

  Cuốn "Kỹ thuật chế biến một số sản phẩm cây hoa màu và cây nông nghiệp" trình bày cách ngăn ngừa sự tự phân hủy, ức chế sự phát triển của vi sinh vật, giữ được chất lượng các sản phẩm mà người nông dân sản xuất ra.

   134 p pdu 31/03/2018 16 0

 • Ebook Tre trúc (Gây trồng và sử dụng) - GS.TS. Ngô Quang Đê (chủ biên)

  Ebook Tre trúc (Gây trồng và sử dụng) - GS.TS. Ngô Quang Đê (chủ biên)

  Ebook Tre trúc (Gây trồng và sử dụng) do GS.TS. Ngô Quang Đê (chủ biên) biên soạn nhằm giới thiệu tóm tắt về đặc tính sinh vật học, đặc điểm sinh trưởng phát triển, kĩ thuật gây trồng, chăm sóc và sử dụng Tre trúc nói chung. Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu kĩ thuật trồng một số cây Tre trúc cụ thể đang được phát triển hiện nay.

   111 p pdu 31/03/2018 18 0

 • Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - NXB Lao động

  Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - NXB Lao động

  Ebook Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống có bố cục gồm 3 phần, trình bày lịch sử phát triển công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh, ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ vi sinh trong công nghiệp để tạo men.

   133 p pdu 31/03/2018 16 0

 • Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai - PGS.TSKH. Trần Duy Quý

  Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai - PGS.TSKH. Trần Duy Quý

  "Ebook Cơ sở di truyền và công nghệ sản xuất lúa lai" cung cấp những kiến thức cơ bản về lúa lai, các quy trình gây tạo và sản xuất giống, giữ giống,... đáp ứng một phần nhu cầu của cán bộ kỹ thuật và những người sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp cho hoạt động sản xuất giống phát triển.

   144 p pdu 31/03/2018 17 0

 • Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 1 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 nhằm định hướng những mục tiêu và giải pháp phát chính huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Dưới đây là nội dung phần 1 cuốn sách.

   46 p pdu 28/02/2018 29 0

 • Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Ebook Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020: Phần 2 - NXB Nông nghiệp

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020" trình bày nội dung quản lý nhà nước về chăn nuôi, quan điểm phát triển, mục tiêu phát triển của nhà nước về nông nghiệp,... Mời bạn đọc đón đọc 2 phần của cuốn sách.

   74 p pdu 28/02/2018 22 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 2 - Ngô Quang Đề

  Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 2 - Ngô Quang Đề

  Phần hai cuốn sách "Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng" sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung phần còn lại từ mục 7 đến mục 12 của cuốn sách về các vấn đề như: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây quế, cây dẻ trùng khánh, cây đỗ trọng, cây trúc sào,.... Hi vọng với cuốn sách này tùy vào điều kiện khí hậu, đất...

   42 p pdu 28/02/2018 27 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 1 - Ngô Quang Đề

  Ebook Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng: Phần 1 - Ngô Quang Đề

  Cuốn sách "Kỹ thuật trồng một số cây thân gỗ đa tác dụng" nhằm cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăm, gây rừng,... của một số loại cây thân gỗ đa đạt hiệu quả kinh tế cao. Cuốn sách được chia thành hai phần, phần một giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ mục 1 đến mục 6 về các loại cây như: Cây tống quá...

   36 p pdu 28/02/2018 27 0

 • Ebook Kỹ thuật trồng đu đủ - NXB Nông nghiệp

  Ebook Kỹ thuật trồng đu đủ - NXB Nông nghiệp

  Cùng nắm kiến thức trong ebook "Kỹ thuật trồng đu đủ" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới thiệu, đặc điểm sinh học, nhu cầu sinh thái, kỹ thuật trồng đu đủ, côn trùng và dịch hại, bệnh hại đu đủ, thu hoạch và tồn trữ.

   30 p pdu 28/02/2018 31 2

 • Ebook Cây chè đắng - Giá trị kinh tế và kỹ thuật trồng: Phần 1

  Ebook Cây chè đắng - Giá trị kinh tế và kỹ thuật trồng: Phần 1

  Cuốn sách "Cây chè đắng - Giá trị kinh tế và kỹ thuật trồng" được biên soạn nhằm cung cấp cho nông dân các thông tin và một số phương pháo nhân giống, canh tác, thu hoạch và chế biến chè đắng. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái quát chung về cây chè đắng, kỹ thuật nhân giống cây chè đắng, khái quát đặc điểm sinh thái cây chè đắng....

   37 p pdu 28/02/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số