• Giáo trình Thực vật Vi sinh vật (Dùng cho học sinh ngành Chăn nuôi): Phần 1

  Giáo trình Thực vật Vi sinh vật (Dùng cho học sinh ngành Chăn nuôi): Phần 1

  Phần 1 cuốn "Giáo trình Thực vật Vi sinh vật" trình bày phương pháp sử dụng kính hiển vi quan sát hình thái vi sinh vật; phương pháp làm và nhuộm mẫu tiêu bản; cách sử dụng một số máy học, cách xử lý và bao gói dụng cụ thủy tinh; môi trường nuôi cấy vi sinh vật.

   44 p pdu 31/07/2017 8 0

 • Giáo trình Thực vật Vi sinh vật (Dùng cho học sinh ngành Chăn nuôi): Phần 2

  Giáo trình Thực vật Vi sinh vật (Dùng cho học sinh ngành Chăn nuôi): Phần 2

  Phần 2 cuốn "Giáo trình Thực vật Vi sinh vật" trình bày phương pháp nuôi cấy phân lập vi sinh vật, đếm số lượng và đo kích thước tế bào vi sinh vật, phương pháp kiểm tra các phản ứng chuyển hóa vật chất của vi sinh vật, ảnh hưởng của các nhân tố vật lý hóa học và sinh vật đến vi sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   60 p pdu 31/07/2017 5 0

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 1

  Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 1

  Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về: Cơ sở vật chất của tính di truyền, các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Phần 1 cuốn sách sau đây đi tìm hiểu sâu hơn về cơ sở vật chất của tính di truyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p pdu 31/07/2017 3 0

 • Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 2

  Giáo trình Thực hành Di truyền học và Chọn giống: Phần 2

  Nội dung cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về: Cơ sở vật chất của tính di truyền, các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Phần 2 cuốn sách sau đây đi tìm hiểu sâu hơn về các quy luật di truyền và biến dị, cơ sở di truyền chọn giống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p pdu 31/07/2017 5 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 2 (2): Vai trò của bức xạ mặt trời

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 2 (2): Vai trò của bức xạ mặt trời

  Trong chương này gồm có những nội dung chính sau: Ảnh hưởng chất lượng bức xạ mặt trời tới sinh vật, bức xạ mặt trời với cây trồng, bức xạ mặt trời với dịch hại, bức xạ mặt trời với nuôi trồng thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   7 p pdu 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 3: Chế độ nhiệt của đất

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 3: Chế độ nhiệt của đất

  Chương này cung cấp các kiến thức về chế độ nhiệt của đất. Các nội dung chính trong bài này gồm có: Cân bằng nhiệt mặt đất, các đặc tính nhiệt lực của đất, các yếu tố ảnh hưởng đến chế độ nhiệt của đất, biến thiên nhiệt độ đất, quy luật lan truyền nhiệt độ theo độ sâu của đất, ảnh hưởng của nhiệt độ đất tới cây...

   6 p pdu 31/07/2017 2 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 4: Chế độ nhiệt của không khí

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 4: Chế độ nhiệt của không khí

  Bài giảng này gồm có những nội dung chính sau: Định nghĩa và đơn vị đo, sự nóng lên và lạnh đi của không khí, biến thiên nhiệt độ không khí, các chỉ tiêu đánh giá chế độ nhiệt của không khí, ảnh hưởng của nhiệt độ không khí đối với sinh vật, các biện pháp cải thiện nhiệt độ không khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p pdu 31/07/2017 4 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 6: Áp suất khí quyển và gió

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 6: Áp suất khí quyển và gió

  Các nội dung chính cần tìm hiểu trong chương này gồm có: Khái niệm áp suất khí quyển, sự thay đổi của áp suất khí quyển theo độ cao, phân bố áp suất khí quyển trên mặt đất, diễn biến của áp suất khí quyển, nguyên nhân hình thành gió, các lực sinh ra và ảnh hưởng đến gió, các đặc trưng của gió, các loại gió (các loại hoàn lưu khí quyển)....

   7 p pdu 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 1: Thành phần và cấu trúc khí quyển

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 1: Thành phần và cấu trúc khí quyển

  Bài 1 trình bày về thành phần và cấu trúc khí quyển. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Thành phần không khí trong khí quyển trái đất; vai trò của các chất khí trong khí quyển; cấu trúc khí quyển theo chiều thẳng đứng; mật độ, khối lượng và sự phân bố theo chiều thẳng đứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p pdu 31/07/2017 3 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 2 (1): Năng lượng bức xạ mặt trời và vai trò của nó với sinh vật

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 2 (1): Năng lượng bức xạ mặt trời và vai trò của nó với sinh vật

  Nội dung chính trong chương này gồm có: Một số đặc trưng vật lý, thiên văn của mặt trời; quang phổ bức xạ mặt trời và một số định luật; cường độ bức xạ mặt trời và cân bằng bức xạ; quang chu kỳ; vai trò của bức xạ mặt trời đối với sinh vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p pdu 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 5: Tuần hoàn nước trong tự nhiên

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 5: Tuần hoàn nước trong tự nhiên

  Bài 5 cung cấp cho người học những kiến thức về tuần hoàn nước trong tự nhiên. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Chu trình tuần hoàn nước trong tự nhiên, độ ẩm không khí, sự bốc hơi nước, sự ngưng tụ hơi nước, mưa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p pdu 31/07/2017 1 0

 • Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 7: Khí hậu Việt Nam

  Bài giảng Khí tượng nông học - Bài 7: Khí hậu Việt Nam

  Chương này trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về khí hậu Việt Nam. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Cơ chế hình thành khí hậu Việt Nam, một số đặc trưng cơ bản của khí hậu Việt Nam, phân vùng khí hậu. Mời các bạn tham khảo.

   5 p pdu 31/07/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số