• Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internet

  Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên internet

  Trên cơ sở phân tích tình hình thực tiễn hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam, tác giả đề xuất một số phẩm chất và năng lực mà cán bộ thư viện nên có và gợi ý nhiệm vụ đặt ra cho các cơ sở đào tạo cán bộ thư viện thông tin hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p pdu 28/02/2017 115 1

 • Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

  Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển

  Bài viết "Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện hiện trạng và định hướng phát triển" giới thiệu tổng quan về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện, hiện trạng hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện và đưa ra định hướng phát triển hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Thông tin Thư viện. Mời...

   8 p pdu 28/02/2017 109 2

 • Tác động của công nghệ web đến hoạt động Thông tin - Thư viện trường đại học

  Tác động của công nghệ web đến hoạt động Thông tin - Thư viện trường đại học

  Bài viết trình bày về sự hình thành và phát triển của công nghệ web; nội dung tổng quát của web 1.0, web 2.0, web 3.0 và sự phát triển tài nguyên học liệu trực tuyến, ứng dụng công nghệ web tại trường RMIT Việt Nam,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p pdu 28/02/2017 120 1

 • Những cơ hội, thách thức đối với hoạt động Thông tin - Thư viện và vai trò của các cơ sở đào tạo đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam

  Những cơ hội, thách thức đối với hoạt động Thông tin - Thư viện và vai trò của các cơ sở đào tạo đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam

  Bài viết trình bày những cơ hội, thách thức, khó khăn đặt ra đối với hoạt động thông tin thư viện Việt Nam, về vai trò của các cơ sở đào tạo nói chung, khoa Thông tin - Thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng đối với sự phát triển hoạt động Thông tin - Thư viện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p pdu 28/02/2017 84 1

 • Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

  Thực trạng chất lượng cán bộ thư viện trong mạng lưới trường phổ thông ở Hà Nội

  Bài viết trình bày khái lược về vai trò của thư viện trường học đối với giáo dục phổ thông ở Hà Nội, các yêu cầu đối với cán bộ thư viện trường học, thực trạng trình độ của cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ thư viện trường học ở Hà Nội. Mời các bạn cùng tham...

   13 p pdu 28/02/2017 106 1

 • Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

  Chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học Việt Nam

  Bài viết đề cập đến sự đổi mới sự nghiệp giáo dục và những yêu cầu mới đặt ra trong hoạt động thông tin - thư viện các trường đại học, chia sẻ nguồn thông tin trong hệ thống thư viện các trường đại học ở Việt Nam - một yêu cầu khách quan và cấp thiết, giải pháp nhằm tăng cường nguồn lực thông tin giữa thư viện các trường đại...

   12 p pdu 28/02/2017 125 1

 • Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

  Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay

  Bài viết "Vấn đề chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin hiện nay" đưa ra một số quan niệm về chuẩn hóa và đề cập tới những vấn đề cần chú trọng để thực hiện việc chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện chuẩn hóa trong hoạt động thư viện thông tin ở Việt Nam. Mời các...

   6 p pdu 28/02/2017 108 2

 • Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

  Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số

  Bài viết "Tóm tắt và trích rút tài liệu văn bản trong thư viện số" trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết về bài toán như tóm tắt tối ưu, hàm trích rút và đánh giá về thông tin và độ dài. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p pdu 28/02/2017 112 1

 • SKKN: Biện pháp tăng cường nguồn sách phục vụ bạn đọc

  SKKN: Biện pháp tăng cường nguồn sách phục vụ bạn đọc

  Sáng kiến “Biện pháp tăng cường nguồn sách phục vụ bạn đọc” mong đem đến cho những người làm công tác thư viện có cách khắc phục và các bạn đọc giả thấy được tính ưu việc của công tác phục vụ bạn đọc… Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

   8 p pdu 28/02/2017 137 1

 • SKKN: Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn

  SKKN: Một vài giải pháp quan trọng nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày đông hơn

  Trong nhiều năm qua, thư viện trường THCS Lý Tự Trọng đã luôn đổi mới công tác phục vụ bạn đọc nhằm mục đích lôi cuốn bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông hơn, song việc ham muôn đọc sách của bạn đọc vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như tìm hiểu thực tiễn thực trạng công tác thu hút bạn đọc ở...

   12 p pdu 28/02/2017 1444 1

 • Tìm hiểu về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

  Tìm hiểu về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

  Bài viết "Tìm hiểu về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội" trình bày lý luận về công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi, thực trạng công tác phục vụ bạn đọc thiếu nhi tại thư viện Fujiko.F.Fujio Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội, nhận xét và một số đề xuất giải pháp phát triển công tác phục...

   5 p pdu 28/02/2017 105 1

 • Tài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư ký

  Tài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư ký

  Mời các bạn tham khảo Tài liệu học tập học phần: Nghiệp vụ thư ký sau đây để nắm bắt được những kiến thức tổng quan về thư ký, tổ chức thông tin phục vụ lãnh đạo và đồng nghiệp, tổ chức cuộc họp/hội nghị/sự kiện, tổ chức chuyến công tác cho lãnh đạo và một số kiến thức khác.

   64 p pdu 21/12/2016 99 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số