• Ebook Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Đa dạng nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hiện trạng và khả năng khai thác nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn; Hiện trạng kinh tế - xã hội của cộng đồng ngư dân có đời sống gắn với rừng ngập mặn; Lượng giá kinh tế nguồn...

   146 p pdu 26/08/2023 16 0

 • Ebook Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam: Phần 1

  Tài liệu "Đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số khái niệm và vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn; Tình hình nghiên cứu đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản trong hệ sinh thái rừng ngập mặn; Mối liên quan giữa rừng ngập mặn, môi trường và nguồn...

   168 p pdu 26/08/2023 21 0

 • Giáo trình Thông tin học: Phần 1 - Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Thông tin học: Phần 1 - Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Thông tin học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thông tin, các quá trình thông tin và thông tin học; thông tin và tiến bộ xã hội; các loại hình tài liệu-nguồn tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p pdu 26/08/2023 19 0

 • Giáo trình Thông tin học: Phần 2 - Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Thông tin học: Phần 2 - Đoàn Phan Tân

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thông tin học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xử lý tài liệu và các sản phẩm thông tin; lưu trữ và tìm kiếm thông tin; các đơn vị thông tin và dịch vụ thông tin; xác hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p pdu 26/08/2023 17 0

 • Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 - Bùi Loan Thùy

  Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 - Bùi Loan Thùy

  Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý luận về thư viện và vai trò của thư viện trong xã hội; lịch sử thư viện học; các vấn đề lý thuyết cơ bản của thư viện học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p pdu 26/08/2023 15 0

 • Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 - Bùi Loan Thùy

  Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 - Bùi Loan Thùy

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý luận về sự nghiệp thư viện; lý luận về các loại hình thư viện; các hệ thống thư viện chủ yếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   206 p pdu 26/08/2023 13 0

 • Ebook Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975): Phần 2

  Ebook Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-197): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chiến dịch Hiệp Đức-Đồng Dương; Chiến dịch Tây Sơn Tịnh; Chiến dịch Bắc Bình Định; Chiến dịch Bắc Phú Yên; Chiến dịch Tây Ninh; Chiến dịch Sa Thầy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   237 p pdu 26/08/2023 15 0

 • Ebook Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-197): Phần 1

  Ebook Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-197): Phần 1

  Ebook Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-197): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Chiến dịch An Lão; Chiến dịch Bình Giã; Chiến dịch Đồng Xoài; Chiến dịch Ba Gia; Chiến dịch Plei Me; Chiến dịch Bàu Bàng - Dầu Tiếng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   251 p pdu 26/08/2023 14 0

 • Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 2

  Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đội nữ vận tải quân sự bên kia sông Sài Gòn; tiếng súng trên đường phố Sài Gòn; lửa chiến đấu Thủ Dầu Một bốc cao; lòng người dân Sài Gòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p pdu 26/08/2023 16 0

 • Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 1

  Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 1

  Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Có anh Tỷ về; Lão dũng sĩ diệt Mỹ-Võ Ký; Nguyễn Văn Lịch-sống anh dũng, chết vẻ vang; đội du kích Cà Tum; rừng người cách mạng; Đoàn Văn Chia-kỹ sư vũ khí thô sơ; Nguyễn Văn Quang-người xạ thủ đại liên anh hùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p pdu 26/08/2023 17 0

 • Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 1

  Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 1

  Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận" phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: các khái niệm; tiền đề nhân học văn hóa Việt Nam; phương pháp tiếp cận nhân học văn hóa Việt Nam theo địa lý-địa văn hóa; phương pháp tiếp cận nhân học văn hóa Việt Nam theo lịch sử - văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p pdu 26/08/2023 14 0

 • Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 2

  Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Nhân học văn hóa Việt Nam tiền đề và phương pháp tiếp cận" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phương pháp tiếp cận nhân học văn hóa Việt Nam theo ngôn ngữ - dân tộc ngôn ngữ học; nhân học văn hóa: biến đối, nguyên nhân, xu hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   226 p pdu 26/08/2023 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu200vi