• Giáo trình Hệ thực vật và đa dạng loài: Phần 2

  Giáo trình Hệ thực vật và đa dạng loài: Phần 2

  Phần 1 giáo trình "Hệ thực vật và đa dạng loài" gồm nội dung chương 4 - Sự phân vùng hệ thực vật và chương 5 - Hệ thực vật Đông Dương và Việt Nam. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   69 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Giáo trình Hệ thực vật và đa dạng loài: Phần 1

  Giáo trình Hệ thực vật và đa dạng loài: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Hệ thực vật và đa dạng loài" trình bày những khái niệm về hệ thực vật, khu phân bố là học thuyết cơ bản trong nghiên cứu hệ thực vật, bản chất của hệ thực vật và tính đa dạng loài qua nội dung 3 chương đầu tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 2 - Ngô Thị Cúc

  Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 2 - Ngô Thị Cúc

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Hình thái - Giải phẫu học thực vật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung của chương 4 - Sự sinh sản và cơ quan sinh sản của thực vật bao gồm: Các khái niệm chung, các hình thức sinh sản của thực vật, sự xen kẽ thế hệ và xen kẽ hình thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p pdu 28/02/2017 3 0

 • Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 1 - Ngô Thị Cúc

  Giáo trình Hình thái - Giải phẫu học thực vật: Phần 1 - Ngô Thị Cúc

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hình thái - Giải phẫu học thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức đại cương về giới thực vật và vai trò của thực vật, tế bào thực vật, mô thực vật và các cơ quan sinh dưỡng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam: Phần 1 - Đậu Thị Hòa

  Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam: Phần 1 - Đậu Thị Hòa

  Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam: Phần 1 gồm nội dung của chương 1 và chương 2, trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương qua môn Địa lí Việt Nam ở trường THPT nội dung và phương pháp giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam.

   69 p pdu 28/02/2017 2 0

 • Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam: Phần 2 - Đậu Thị Hòa

  Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam: Phần 2 - Đậu Thị Hòa

  Tiếp theo cuốn "Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam: Phần 1" cuốn "Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam: Phần 2" gồm nội dung của chương 3, trình bày một số ví dụ về giáo dục môi trường địa phương tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng qua môn Địa lí Việt Nam ở trường THCS.

   46 p pdu 28/02/2017 1 0

 • Ebook Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi: Phần 2

  Ebook Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi", phần 2 giới thiệu các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán ở bậc tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Ebook Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi: Phần 1

  Ebook Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi" giới thiệu những yêu cầu cơ bản đối với người giáo viên tiểu học, thực hành giải toán tiểu học đối với giáo viên, các dạng toán đặc thù - Phương pháp giải toán bằng nhiều cách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   74 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Ebook 30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 (dùng cho ban cơ bản và nâng cao): Phần 1

  Ebook 30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 (dùng cho ban cơ bản và nâng cao): Phần 1

  Cuốn 30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 được biên soạn theo chương trình SGK mới của Bộ giáo dục và Đào tạo sử dụng từ năm năm học 2007-2008. Cuốn sách phục vụ cho tất cả các học sinh từ ban cơ bản đến nâng cao, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   96 p pdu 21/12/2016 21 0

 • Ebook 30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 (dùng cho ban cơ bản và nâng cao): Phần 2

  Ebook 30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11 (dùng cho ban cơ bản và nâng cao): Phần 2

  Mỗi bộ đề trong "30 bộ đề kiểm tra tự luận và trắc nghiệm Sinh học 11" đòi hỏi học sinh phải làm bài trong thời lượng 45 phút và gồm 2 phần: Phần tự luận từ 2 đến 3 câu và phần trắc nghiệm 16 câu. Nội dung mỗi bộ đề bao hàm kiến thức phổ thông cơ bản của chương trình và các kiến thức nâng cao. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   86 p pdu 21/12/2016 16 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách đề cập tới sự tích hợp các kiến thức và kỹ năng của sinh học cơ thể thực vật và động vật trong từng chương. Phần này có tác dụng ôn tập và kiểm tra đánh giá nội dung của từng chương và các chương thông qua các kỳ kiểm tra 1 tiết và học kỳ.

   102 p pdu 21/12/2016 17 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 (tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11" do TS. Vũ Đức Lưu biên soạn gồm 2 phần: Trắc nghiệm tích hợp theo chủ đề, trắc nghiệm tích hợp theo chương. Phần 1 cuốn sách là các bài tập trắc nghiệm theo các chủ đề của các chương chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển. Mời các bạn tham khảo.

   82 p pdu 21/12/2016 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số