• Ebook Gia công tinh bề mặt chi tiết máy - GS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Gia công tinh bề mặt chi tiết máy - GS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook "Gia công tinh bề mặt chi tiết máy" được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và sản xuất. Ebook có sử dụng các tài liệu của nước ngoài và trong nước, đồng thời cũng sử dụng kết quả nghiên cứu của tác giả và sinh viên nghiên cứu trong những năm 1988 đến 2003.

   248 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Giáo trình Gia công trên máy CNC (dùng cho trình độ trung cấp nghề): Phần 2

  Giáo trình Gia công trên máy CNC (dùng cho trình độ trung cấp nghề): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Gia công trên máy CNC (dùng cho trình độ trung cấp nghề)", phần 2 - Gia công trên máy phay CNC bao gồm 9 bài học: Cấu tạo chung của máy phay CNC và công tác bảo quản, bảo dưỡng máy; đặc điểm, đặc trưng của máy phay CNC; trang bị đồ gá trên máy phay CNC; cấu trúc chương trình gia công trên máy phay CNC. Mời các bạn...

   74 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Giáo trình Gia công trên máy CNC (dùng cho trình độ trung cấp nghề): Phần 1

  Giáo trình Gia công trên máy CNC (dùng cho trình độ trung cấp nghề): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Gia công trên máy CNC (dùng cho trình độ trung cấp nghề)" giới thiệu tới người học các nội dung của phần "Gia công trên máy tiện CNC" bao gồm 13 bài học: Khái quát chung về kỹ thuật CNC, trang bị đồ gá trên máy tiện CNC, cấu trúc chương trình gia công trên máy tiện CNC, các chức năng vận hành,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   132 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Ebook Đồ gá gia công cơ khí: Phần 2

  Ebook Đồ gá gia công cơ khí: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm nội dung chương 6 trở đi, gồm có: Các cơ cấu khác của đồ gá gia công, trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt, đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp, dụng cụ phụ, khái niệm và phân loại cấp phôi tự động, hệ thống cấp phôi tự động. Mời bạn đọc tham khảo.

   104 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Ebook Đồ gá gia công cơ khí: Phần 1

  Ebook Đồ gá gia công cơ khí: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách gồm nội dung 5 chương đầu: Đồ gá gia công cơ, định vị và đồ định vị, kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt, cơ cấu tự định tâm, các cơ cấu sinh lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   90 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Giáo trình Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 2 - Trần Văn Địch

  Giáo trình Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 2 - Trần Văn Địch

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình "Các phương pháp xác định độ chính xác gia công" trình bày nội dung chương 7 đến chương 11. Các vấn đề được đề cập trong phần 2 của giáo trình bao gồm: Ứng dụng Toán thống kê trong công nghệ chế tạo máy, phân tích và điều chỉnh độ chính xác gia công,..., phân tích quy hoạch thực nghiệm.

   101 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 1 - Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 1 - Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp xác định độ chính xác gia công: Phần 1 trình bày vai trò thực nghiệm của phương pháp xác định độ chính xác gia công và nội dung 6 chương đầu tài liệu. Các nội dung được đề cập trong phần 1 cuốn sách như: Đại lượng ngẫu nhiên, qui luật phân bố của độ chính xác gia công, xác định đặc tính của các qui luật phân bố và...

   101 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 2 - PGS.TS. Trần Văn Địch

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook Các phương pháp gia công tinh gồm nội dung chương 7 đến chương 12 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Mài bằng đai mài, gia công điện hóa, gia công tính bằng hạt mài tự do, đánh bóng bề mặt chi tiết máy,..., hiệu quả kinh tế của phương pháp gia công tinh.

   115 p pdu 17/06/2016 2 0

 • Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Địch

  Ebook Các phương pháp gia công tinh: Phần 1 gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày chất lượng bề mặt chi tiết máy, gia công tinh bề mặt chi tiết máy bằng dụng cụ có lưỡi, mài bằng các loại đá mài,..., mài siêu tinh xác.

   133 p pdu 17/06/2016 2 0

 • Giáo trình Công nghệ CNC - GS.TS. Trần Văn Địch

  Giáo trình Công nghệ CNC - GS.TS. Trần Văn Địch

  Cuốn sách được GS.TS Trần Văn Địch biên soạn dựa trên chương trình đào tạo, nội dung với giáo trình trình bày những kiến thức cơ bản về điều khiển số, đặc biệt là phương pháp lập trình để gia công chi tiết trên một số loại máy công cụ điều khiển như: máy tiện, máy khoan, máy phay… Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí các trường đại học...

   277 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Giáo trình Công nghệ phay: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ phay: Phần 1

  Cuốn "Công nghệ phay" của tác giả Ph.A.Barbasop giới thiệu những vấn đề cơ bản về các phương pháp phay, các loại máy phay và dụng cụ phay. Ngoài ra tác giả còn giới thiệu quy trình công nghệ phay tiên tiến, khái niệm về cơ khí hóa và tự động hóa, khái niệm chuẩn hóa và chất lượng sản phẩm, thiết bị điện của máy phay, kỹ thuật an toàn và các...

   106 p pdu 17/06/2016 1 0

 • Giáo trình Gia công tia lửa điện CNC (in lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Gia công tia lửa điện CNC (in lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Gia công tia lửa điện CNC" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về gia công tia lửa điện, cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện, các thông số điều chỉnh xung định hình, chất điện môi và hệ thống dòng chảy, điện cực và vật liệu điện cực,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p pdu 17/06/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số