• Ebook Học tốt Sinh học 8: Phần 1

  Ebook Học tốt Sinh học 8: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Học tốt Sinh học 8" giới thiệu các kiến thức cơ bản, hướng dẫn trả lời câu hỏi và bổ sinh một số bài tập nâng cao các nội dung: Khái quát về cơ thể người, sự vận động của cơ thể, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Học tốt Sinh học 7: Phần 1

  Ebook Học tốt Sinh học 7: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Học tốt Sinh học 7" giới thiệu các kiến thức cơ bản, hướng dẫn trả lời câu hỏi và bổ sinh một số bài tập nâng cao các nội dung: Phần mở đầu, ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoang, các ngành giun, ngành thân mềm. Mời các bạn tham khảo.

   50 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Học tốt Sinh học 7: Phần 2

  Ebook Học tốt Sinh học 7: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Ngành chân khớp, ngành động vật có xương sống, sự tiến hóa ở động vật, động vật và đời sống con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Học tốt Sinh học 8: Phần 2

  Ebook Học tốt Sinh học 8: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trao đổi chất và năng lượng, bài tiết, da, hệ thần kinh và giác quan, tuyến nội tiết, sinh sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   100 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 1

  Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 1

  "Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7" được viết dưới dạng trắc nghiệm giúp các em có điều kiện làm quen, học tập, tham khảo, rèn luyện và nâng cao kiến thức bộ môn Tiếng Anh. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc 15 bộ đề. Mời các bạn tham khảo.

   54 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 1

  Ebook Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7" giới thiệu tới người đọc các bài tập trắc nghiệm tiếng Anh có đáp án về: Back to school, personal information, at home, at school, work and play, the world of work, after school. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook English 7 workbook 2: Phần 1

  Ebook English 7 workbook 2: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "English 7 workbook 2" giới thiệu tới người học các nội dung: At home and away, health and hygiene, keep fit, stay healthy, let's eat. Sau mỗi bài học đều có phần kiểm tra trắc nghiệm khách quan để đánh giá năng lực học sinh.

   82 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 2

  Ebook Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách là các bài tập về: At home and away, health and hygiene, keep fit, stay healthy, lets eat, activities, free time fun, going out, people and places. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6: Phần 2

  Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6: Phần 2

  Các bài kiểm tra trong cuốn "Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6" giúp các em nắm thêm kiến thức về trọng âm, phát âm, tìm từ khác loại, chọn câu trả lời đúng, sửa lỗi sai, chọn câu đúng sai, đọc hiểu. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   67 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 2

  Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7: Phần 2

  Cuốn sách "Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 7" gồm 30 bộ đề, mỗi đề gồm 40 câu trắc nghiệm viết theo chương trình Tiếng Anh phổ thông. Các bài kiểm tra giúp các em nắm thêm kiến thức về trọng âm, phát âm, tìm từ khác loại, chọn câu trả lời đúng, sửa lỗi sai, chọn câu đúng sai, đọc hiểu. Mời các bạn tham khảo phần 2 cuốn sách.

   65 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6: Phần 1

  Ebook Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6: Phần 1

  Cuốn sách "Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh 6" gồm 30 bộ đề, mỗi đề gồm 40 câu trắc nghiệm viết theo chương trình Tiếng Anh phổ thông giúp học sinh có điều kiện làm quen, học tập, tham khảo rèn luyện và nâng cao kiến thức bộ môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   60 p pdu 25/07/2016 0 0

 • Ebook English 7 workbook 2: Phần 2

  Ebook English 7 workbook 2: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài học Activities, freetime fun, going out, people and places. Mỗi đơn bị bài học đều gồm các bài tập ngữ pháp, phát âm, kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu và viết Tiếng Anh,

   78 p pdu 25/07/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số