• Ebook Bác Hồ - thời học trò thông minh: Phần 1 - Chu Trọng Huyến

  Ebook Bác Hồ - thời học trò thông minh: Phần 1 - Chu Trọng Huyến

  Cuốn sách "Bác Hồ - thời học trò thông minh" của Chu Trọng Huyến giới thiệu cuộc đời Hồ Chí Minh lúc còn nhỏ. Qua đó chúng ta thấy được tư chất thông minh, tình yêu thương của Người. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.

   51 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Bác Hồ - những câu chuyện cảm động: Phần 2 - Kim Nhật

  Ebook Bác Hồ - những câu chuyện cảm động: Phần 2 - Kim Nhật

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ - những câu chuyện cảm động" của Kim Nhật gồm các câu chuyện: Bài báo nêu gương một liệt sĩ ở xứ Nghệ; Các cháu mồ côi trong tình thương Bác Hồ; "Tôi nói thật, có mất lòng không"; Bác Hồ nói chuyện với cán bộ phụ trách thiếu nhi;.. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   63 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Bác Hồ - những câu chuyện cảm động: Phần 1 - Kim Nhật

  Ebook Bác Hồ - những câu chuyện cảm động: Phần 1 - Kim Nhật

  Sách "Bác Hồ - những câu chuyện cảm động" của Kim Nhật gồm 26 bài viết về chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc đời, tư tưởng của người, mối quan tâm của người tới nhân dân, chiến sĩ, tới các em nhi đồng, tới báo chí... Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   65 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Bác Hồ - thời học trò thông minh: Phần 2 - Chu Trọng Huyến

  Ebook Bác Hồ - thời học trò thông minh: Phần 2 - Chu Trọng Huyến

  Tiếp nối mạch kể chuyện ở phần 1, phần 2 cuốn sách "Bác Hồ - thời học trò thông minh" của Chu Trọng Huyến tiếp tục kể về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc Người đi học ở quê nhà đến khi Người 15 tuổi, theo cha và Kinh thành Huế tiếp tục học tập.

   49 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 1 - Đỗ Hoàng Linh

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 1 - Đỗ Hoàng Linh

  Cuốn "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến" sẽ giới thiệu với bạn đọc về chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày Toàn quốc kháng chiến 19 - 12 - 1946 đến khi về lại Thủ đô Hà Nội 14 - 10 - 1954. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua...

   111 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Thành Duy

  Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 1 - PGS.TS. Thành Duy

  Phần 1 cuốn sách "Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam" của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu: Về khái niệm con người, bản chất con người, về chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; về nguồn gốc hình thành chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; từ chủ nghĩa nhân văn Mác-xít đến chủ nghĩa...

   139 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Ebook Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam: Phần 2 - PGS.TS. Thành Duy

  Phần 2 cuốn sách "Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong lòng dân tộc Việt Nam" của tác giả PGS.TS. Thành Duy gồm các nội dung: Những đặc điểm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh; bản chất chủ nghĩa nhân văn trong sáng tác của Hồ Chí Minh; chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh trong tương lai của dân tộc và nhân loại.

   205 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Phần 2 - Chu Trọng Huyến

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Phần 2 - Chu Trọng Huyến

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp" với các nội dung: Ta lại trở về Tân Trào, Trao cho chú chức vụ Đại tướng, Tướng quân tại ngoại. Qua cuốn sách bạn đọc còn thấy là sự anh minh tuyệt vời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo, chỉ đạo đường lối cách mạng, tầm nhìn...

   93 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Phần 1 - Chu Trọng Huyến

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Phần 1 - Chu Trọng Huyến

  Nội dung cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp" của tác giả Chu Trọng Huyến tập trung đề cập mối quan hệ làm việc, cộng tác gần gũi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Bác Hồ từ đầu những năm 1940 cho tới khi kết thúc cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi và Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử -...

   91 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 2 - Đỗ Hoàng Linh

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến: Phần 2 - Đỗ Hoàng Linh

  Tiếp nối nội dung phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung tiếp theo cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình kháng chiến" của tác giả Đỗ Hoàng Linh qua phần 2 sau đây. Nội dung cuốn sách giới thiệu chặng đường kháng chiến lịch sử vô cùng gian khổ và anh dũng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946...

   109 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng: Phần 2 - PGS.TS. Lê Văn Yên

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng: Phần 2 - PGS.TS. Lê Văn Yên

  Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại hội Đảng" trình bày ngắn gọn những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các đại hội Đảng mà Người tham dự, và đề ra những quyết định ở những bước ngoặt lịch sử như thành lập Đảng, lãnh đạo kháng chiến chống Pháp, tiến hành đại hội, xây dựng CNXH và đấu tranh thống nhất...

   155 p pdu 22/10/2016 0 0

 • Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước: Phần 1 - Lê Quang Thiệu

  Ebook Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước: Phần 1 - Lê Quang Thiệu

  Phần 1 cuốn sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước gồm các nội dung: Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua, mọi việc đều thi đua; thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất; người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua; thi đua phải có mục đích; thi đua...

   59 p pdu 22/10/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số