• Ebook Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1 - Ngọc Quỳnh, Hồng Lam

  Ebook Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 1 - Ngọc Quỳnh, Hồng Lam

  Thực hành tiết kiệm là một quan điểm tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt cuộc đời của Người là một tấm gương sáng, một mẫu mực về “cầm, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”... Cuốn sách "Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" do Ngọc Quỳnh và Hồng Lam tuyển chọn là...

   64 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên: Phần 2 - Văn Tùng

  Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên: Phần 2 - Văn Tùng

  Phần 2 ebook Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trình bày các nội dung: Bác Hồ với vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong mối quan hệ với giáo dục toàn diện theo năm điều Bác Hồ dạy thanh niên và phụ lục là lời dạy của Bác Hồ.

   130 p pdu 21/09/2016 1 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên: Phần 1 - Văn Tùng

  Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên: Phần 1 - Văn Tùng

  Ebook Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên: Phần 1 trình bày khái quát về tình hình thanh niên nước ta trong mấy năm đầu bước vào thế kỷ thứ XXI; tính toàn diện và hệ thống về giáo dục và bồi dưỡng đạo đức cách mạng trong tư tưởng của Bác Hồ.

   73 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2 - Ngọc Quỳnh, Hồng Lam

  Ebook Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Phần 2 - Ngọc Quỳnh, Hồng Lam

  Phần 2 cuốn sách "Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân" gồm các nội dung: Cần, kiệm, liêm, chính; nâng cao đạo đức cách mạng - quét sạch chủ nghĩa cá nhân; chủ nghĩa cá nhân; bệnh tự kiêu, tự ái; bệnh máy móc; phải chữa cái bệnh cấp bậc; tự phê bình; muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ...

   56 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Ngày 19-5-1946 (Hồi ký): Phần 2 - NXB Kim Đồng

  Ebook Ngày 19-5-1946 (Hồi ký): Phần 2 - NXB Kim Đồng

  Phần 2 cuốn sách "Ngày 19-5-1946" của nhiều tác giả gồm các nội dung: Theo Bác đi kháng chiến (Văn Tiến Dũng), Một số mẫu chuyện về Bác Hồ ở Việt Bắc (Nông Quốc Chấn), Những lần gặp Bác (Hoàng Cầm).

   69 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Ebook Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931: Phần 1 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Với cái tên Tống Văn Sơ bị cảnh sát Anh bắt tại Hồng Kông định dẫn độ cho nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương để lấy món tiền thưởng lớn, thế nhưng sau đó đã bị thất bại thảm hại trước tài trí ứng xử tuyệt vời của Bác trong cơn nguy hiểm, cộng với sự giúp đỡ vô tư đầy lòng nhân ái của bạn bè quốc tế, từ lâu đã được nhiều...

   70 p pdu 21/09/2016 1 0

 • Ebook Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Ebook Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931: Phần 2 - TS. Nguyễn Văn Khoan

  Vụ án Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) ở Hồng Kông là một vụ án nổi tiếng trong lịch sử tòa án Hồng Kông thế kỷ XX. Sự kiện này đánh dấu một giai đoạn hoạt động cách mạng bí mật đầy sóng gió của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh). Cuốn sách "Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931" của TS. Nguyễn Văn Khoan sẽ giúp bạn đọc...

   62 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Ngày 19-5-1946 (Hồi ký): Phần 1 - NXB Kim Đồng

  Ebook Ngày 19-5-1946 (Hồi ký): Phần 1 - NXB Kim Đồng

  Phần 1 cuốn sách "Ngày 19-5-1946" của nhiều tác giả gồm các nội dung: Nỗi niềm nhớ Bác đã thành thơ (Tôn Thị Quế), 19-5-1946 (Nguyễn Huy Tưởng), Muôn vàn tình thân yêu dành cho các cháu gái (Như Quỳnh), Nhớ Bác Hồ (Phạm Huy Thông), Lần đầu tiên tôi được gặp Bác (Nguyễn Công Hoan), Nghề thầy giáo rất quan trọng, vẻ vang (Hoàng Xuân Sính), Bức...

   95 p pdu 21/09/2016 1 0

 • Ebook Những điều chưa biết trong thơ ca chiến khu của Bác Hồ: Phần 1 - Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát

  Ebook Những điều chưa biết trong thơ ca chiến khu của Bác Hồ: Phần 1 - Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát

  Cuốn sách "Những điều chưa biết trong thơ ca chiến khu của Bác Hồ" đề cập đến những nội dung: Hai chặng đường thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tuyển thơ ca chiến khu của Hồ Chí Minh, Suy nghĩ về Việt Bắc và thơ ca chiến khu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách gồm 2 phần. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung qua phần 1 sau đây.

   217 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Những điều chưa biết trong thơ ca chiến khu của Bác Hồ: Phần 2 - Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát

  Ebook Những điều chưa biết trong thơ ca chiến khu của Bác Hồ: Phần 2 - Vũ Châu Quán, Nguyễn Huy Quát

  Tiếp nối phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Những điều chưa biết trong thơ ca chiến khu của Bác Hồ". Qua cuốn sách bạn đọc sẽ hiểu thêm và tâm tư, tình cảm, ý chí cách mạng của Người được thể hiện trong thơ cũng như tài thơ văn của Bác Hồ.

   221 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

  "Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam" gồm những vấn đề mới và cơ bản trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, những thông tin, tư liệu về Đảng liên quan trực tiếp đến nội dung được đề cập đến trong các văn kiện Đại Hội, các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác báo cáo viên,......

   248 p pdu 21/09/2016 0 0

 • Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Sổ tay báo cáo viên về Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam" được biên soạn nhằm cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và bạn đọc quan tâm những thông tin, tư liệu, những nội dung về quan điểm, đường lối được thể hiện trong các văn kiện trình Đại hội lần thứ X của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   251 p pdu 21/09/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số