• Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học" trình bày tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế di truyền" bao gồm: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p pdu 30/11/2017 0 0

 • Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học", phần 2 giới thiệu tới người đọc tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế biến dị". Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p pdu 30/11/2017 1 0

 • Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 1

  Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán" trình bày các kiến thức phần "Đại số và giải tích" bao gồm: Đại số tổ hợp và xác suất, phương trình và bất phương trình đại số, phương trình lượng giác, phương trình, bất phương trình mũ và logarit,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p pdu 30/11/2017 0 0

 • Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 2

  Ebook Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Học và ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Toán", phần 2 giới thiệu các nội dung phần "Hình học" bao gồm: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, thể tích các khối, đường thẳng trong mặt phẳng, đường tròn và elip,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p pdu 30/11/2017 0 0

 • Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 1

  Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử" trình bày các nội dung: Hệ thống kiến thức lịch sử thế giới từ năm 1945 đến 2000, hệ thống kiến thức lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 1930. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p pdu 30/11/2017 2 0

 • Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 2

  Ebook Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện thi cấp tốc môn Lịch sử", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản về lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945, từ 1945 đến 1954, từ 1954 đến 1975 và từ 1975 đến 2000. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   172 p pdu 30/11/2017 0 0

 • Ebook Trọng tâm kiến thức và bài tập Vật lí 12: Phần 2

  Ebook Trọng tâm kiến thức và bài tập Vật lí 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Trọng tâm kiến thức và bài tập Vật lí 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức và bài tập dao động và sóng điện từ, dòng điện xoay chiều, sóng ánh sáng và lượng tử ánh sáng, sơ lược về thuyết tương đối hẹp, hạt nhân nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p pdu 30/11/2017 2 0

 • Ebook Trọng tâm kiến thức và bài tập Vật lí 12: Phần 1

  Ebook Trọng tâm kiến thức và bài tập Vật lí 12: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trọng tâm kiến thức và bài tập Vật lí 12" cung cấp cho người đọc các kiến thức trọng tâm và các dạng bài tập điển hình về: Động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p pdu 30/11/2017 0 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Sinh học 12" giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Sinh Học 12 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy - học, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   212 p pdu 30/11/2017 0 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Sinh học 12: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Sinh học 12", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài soạn chương 2 - Quần xã sinh vật, chương 3 - Sinh thái học, sinh quyển và bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   52 p pdu 30/11/2017 0 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao): Phần 1

  Ebook Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao)" được biên soạn bám sát nội dung của sách giáo khoa từ đó hình thành nên cấu trúc của bài giảng theo chương trình mới lấy học sinh làm trung tâm và hỗ trợ của các phương tiện dạy học hiện đại. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   89 p pdu 30/11/2017 1 0

 • Ebook Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao): Phần 2

  Ebook Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 (Tập 2) (chương trình chuẩn và nâng cao)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài soạn theo tuần bắt đầu từ tuần 27. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p pdu 30/11/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số