• Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

  Phần 1 ebook gồm các phần: Cuộc sống là gì?, tốt và xấu, đọc tin tức như thế nào?. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   640 p pdu 30/04/2018 14 0

 • Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Ebook Kinh tế học dành cho đại chúng: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

  Phần 2 ebook gồm các phần: Thị trường vận hành như thế nào?, những cạm bẫy khoa học, những cạm bẫy tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   293 p pdu 30/04/2018 14 0

 • Ebook Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn: Phần 1

  Ebook Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn: Phần 1

  Ebook Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn là cuốn sách tuyển tập các câu tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn xưa kèm lời giải thích sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về vấn đề này. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

   50 p pdu 30/04/2018 17 0

 • Ebook Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn: Phần 2

  Ebook Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn" sau đây. Cuốn sách giới thiệu và giải thích một số câu ngạn ngữ, cổ ngữ và gia ngôn của nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p pdu 30/04/2018 13 0

 • Ebook Danh sĩ kim cổ thế giới: Phần 1 - NXB Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Danh sĩ kim cổ thế giới: Phần 1 - NXB Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 1 cuốn sách gồm 50 câu hỏi. Cuốn sách này tập hợp một trăm vấn đề nan giải, và đề ra các quan điểm “giải thích có lý do” theo tầm mức của những người có uy tín trong từng môn nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, sân khấu trên thế giới… một cách lý thú, vừa trao dồi thêm kiến thức, lại vừa học tập cách suy luận trái ngược. Mời các...

   74 p pdu 30/04/2018 13 0

 • Ebook Danh sĩ kim cổ thế giới: Phần 2 - NXB Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Danh sĩ kim cổ thế giới: Phần 2 - NXB Thành phố Hồ Chí Minh

  Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách gồm 50 câu hỏi. Trong sách có nhiều tư liệu thú vị, có nhân vật đối đáp… hoặc đào sâu vấn đề, mang lại sự bổ ích, thoải mái, vui vẻ cho độc giả. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 2 tài liệu.

   72 p pdu 30/04/2018 11 0

 • Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Gần thế mà vẫn rất khác nhau, các lý thuyết không hoạt động, tạo ra sự thịnh vượng và nghèo khó, những khác biệt nhỏ và các bước ngoặt: sức nặng của lịch sử, trôi dạt xa nhau,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   229 p pdu 30/04/2018 14 0

 • Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Tại sao các quốc gia thất bại: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Không trên lãnh thổ của chúng tôi: các rào cản đối với phát triển, sự phát triển đảo ngược, sự truyền bá thịnh vượng, vòng luẩn quẩn, vì sao các quốc gia thất bại ngày nay, phá vỡ khuôn đúc,...Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   313 p pdu 30/04/2018 14 0

 • Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 2 - NXB Hà Nội

  Phần 2 ebook gồm các chương: Lý thuyết về doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất, những hạn chế của kinh tế thị trường và sự can thiệp của chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   92 p pdu 30/04/2018 13 0

 • Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Ebook Giáo trình Kinh tế vi mô: Phần 1 - NXB Hà Nội

  Phần 1 ebook gồm các chương: Kinh tế vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp, cung cầu hàng hóa, lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   65 p pdu 30/04/2018 12 0

 • Ebook Kinh tế học và Tri thức

  Ebook Kinh tế học và Tri thức

  Sự mơ hồ của tiêu đề bài báo này không phải là vô tình. Dĩ nhiên chủ đề chính của nó là vai trò mà các giả thiết và định đề về tri thức do các thành viên khác nhau trong xã hội sở hữu trong phân tích kinh tế. Nhưng không có nghĩa điều này không hề liên can gì tới một câu hỏi khác có thể được bàn luận với cùng tiêu đề, câu hỏi ở chừng...

   20 p pdu 30/04/2018 13 0

 • Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam

  Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam

  Tài liệu gồm 30 chuẩn mực kế toán Việt Nam, như: Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, bất động sản đầu tư, thuê tài sản, hợp nhất kinh doanh, hợp đồng xây dựng, hợp đồng bảo hiểm, thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   213 p pdu 30/04/2018 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số