• Ebook Năng lực số: Phần 1

  Ebook Năng lực số: Phần 1

  Cuốn sách "Năng lực số: Phần 1" gồm có các chương sau: Chương 1: Tổng quan về năng lực số; Chương 2: Công nghệ thúc đẩy phát triển năng lực số và chuyển đổi số; Chương 3: Các phương thức giao tiếp kỹ thuật số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p pdu 23/06/2024 7 1

 • Ebook Năng lực số: Phần 2

  Ebook Năng lực số: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Năng lực số" tiếp tục trình bày các chương sau: Chương 4: Công dân số; Chương 5: Khai thác thông tin và dữ liệu; Chương 6: Nâng cao trạng thái phát triển số; Chương 7: Năng lực số cho học tập và nghề nghiệp; Chương 8: Đánh giá năng lực số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   173 p pdu 23/06/2024 8 1

 • Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 1 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 1 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Cuốn sách "Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tìm hiểu và đánh giá phương pháp kể truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo những năm gần đây (1970 đến nay); cơ sở lí luận của phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Mời các...

   91 p pdu 23/06/2024 6 0

 • Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 2 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Ebook Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo (In lần thứ 5): Phần 2 - PGS. TS Hà Nguyễn Kim Giang

  Cuốn sách "Phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì cho trẻ mẫu giáo" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phương pháp kể sáng tạo truyện cổ tích thần kì và thiết kế bài dạy về kể chuyện Tấm Cám cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p pdu 23/06/2024 7 0

 • Ebook Tổng hợp ancol từ H2/CO: Phần 1

  Ebook Tổng hợp ancol từ H2/CO: Phần 1

  Tài liệu "Tổng hợp ancol từ H2/CO" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự hấp phụ và hấp phụ phân li của hidro và cacbon monoxit trên các tâm kim loại chuyển tiếp; Phản ứng tổng hợp ancol từ hidro và cacbon monoxit; Tổng hợp ancol trên xúc tác được khử hóa từ perovskit;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p pdu 23/06/2024 5 0

 • Ebook Tổng hợp ancol từ H2/CO: Phần 2

  Ebook Tổng hợp ancol từ H2/CO: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng hợp ancol từ H2/CO" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng tổng hợp ancol trên xúc tác đồng-coban/lanthan oxit; Tổng hợp ancol trên molybden disunfua/cacbon; Tổng hợp ancol trên MoS2/periclase; Con đường phản ứng hình thành ancol trên xúc tác molybden disunfua. Mời các bạn cùng...

   112 p pdu 23/06/2024 5 0

 • Ebook Định lý hình học và các phương pháp chứng minh: Phần 1

  Ebook Định lý hình học và các phương pháp chứng minh: Phần 1

  Tài liệu "Định lý hình học và các phương pháp chứng minh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tại sao phải chứng minh định lý hình học; Từ một định lý có thể biến đổi thành bốn định lý; Phương pháp chứng minh gián tiếp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p pdu 23/06/2024 9 1

 • Ebook Định lý hình học và các phương pháp chứng minh: Phần 2

  Ebook Định lý hình học và các phương pháp chứng minh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Định lý hình học và các phương pháp chứng minh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau; Phương pháp chứng minh hai góc bằng nhau; Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song với nhau; Vận dụng các định lý và phương pháp chứng minh phải linh hoạt. Mời các bạn...

   131 p pdu 23/06/2024 10 1

 • Ebook Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam: Phần 1

  Ebook "Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam" phần 1 trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của biến đổi cơ cấu xã hội; Khái quát tình hình biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam thời kỳ trước đổi mới (từ năm 1945 đến năm 1986); Biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam trong 25 năm đổi mới (1986-2010);... Mời các bạn cùng tham khảo...

   277 p pdu 23/06/2024 6 0

 • Ebook Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam" tiếp tục trình bày các nội dung: Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội đến sự phát triển ở Việt Nam trong 25 năm đổi mới (1986-2010); Dự báo xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam giai đoạn 2011-2020; quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp nhằm quản lý,...

   260 p pdu 23/06/2024 5 0

 • Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 1

  Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 1

  Cuốn sách "150 thuật ngữ văn học" do Lại Nguyên Ân biên soạn, là tài liệu hữu ích cho các bạn đọc là học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và nhà phê bình nghiên cứu văn học mới vào nghề. Với hơn 150 mục từ Thuật ngữ văn học, cuốn sách đưa ra những dẫn giải về các hàm nghĩa chứa đựng trong đó, chỉ ra được khá nhiều dấu hiệu về đặc...

   278 p pdu 23/06/2024 6 1

 • Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 2

  Ebook 150 thuật ngữ văn học: Phần 2

  Phần 2 cuốn "150 thuật ngữ văn học" sẽ giải thích một số từ, cụm từ trong văn học như: Ngoại đề trữ tình, ngôn ngữ, ngôn ngữ nhân tạo, ngôn ngữ văn học, ngôn từ nghệ thuật, ngụ ngôn, nguyên hợp, nguyên mẫu, ngữ văn học, nhân cách hóa, nhân vật văn học,... Cuốn sách nhỏ này được xem như một cuốn sổ tay chuyên dụng, giúp cho người đọc...

   311 p pdu 23/06/2024 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu200vi