• Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo" giới thiệu một số kiến thức cơ bản cần nắm vững và các đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng môn Lịch sử từ năm 2002 đến 2008, Kiến thức lịch sử thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p pdu 28/04/2016 7 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử của Bộ Giáo dục và Đào tạo", phần 2 giới thiệu các kiến thức cơ bản phần lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   138 p pdu 28/04/2016 7 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý" bao gồm các nội dung liên quan đến một số dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng môn Địa lý và những hướng dẫn ôn luyện hệ thống kiến thức, kỹ năng cơ bản và các đề minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1.

   76 p pdu 28/04/2016 7 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Địa lý", phần 2 giới thiệu một số đề thi tham khảo từ các kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p pdu 28/04/2016 8 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử" giới thiệu một số kiến thức cơ bản cần nắm vững để làm tốt bài thi Lịch sử, các đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng môn Lịch sử từ năm 2003 đến 2009. Mời các bạn cùng tham khảo.

   116 p pdu 28/04/2016 5 0

 • Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải các dạng bài tập từ các đề thi Quốc gia Lịch sử", phần 2 giới thiệu đáp án và thang điểm của các đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng môn Lịch sử từ năm 2003 đến 2009. Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p pdu 28/04/2016 5 0

 • Ebook Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn Sinh học: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn Sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn Sinh học" được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm được áp dụng đối với môn Sinh học trong các kỳ thi từ 2010 của Bộ GD&ĐT. Phần 1 cuốn sách giới thiệu cấu trúc đề thi trắc nghiệm từng năm và 15 đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   119 p pdu 28/04/2016 7 0

 • Ebook Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn Sinh học: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn Sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hướng dẫn giải chi tiết bài tập trong cấu trúc đề thi môn Sinh học" cung cấp cho người đọc đáp án các bộ đề thi và bài giải chi tiết cho các đề thi phần 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p pdu 28/04/2016 7 0

 • Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc các bài giảng theo chuyên đề dùng để bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi Đại học. Phần 1 cuốn sách giới thiệu 2 chuyên đề: Phương pháp xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ, hiđrocacbon. Mời các bạn cùng tham khảo.

   124 p pdu 28/04/2016 5 0

 • Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dung dịch và sự điện li; axit - Bazơ - Muối, phản ứng oxi hóa-khử, điện phân, nhiệt của phản ứng - Tốc độ phản ứng cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   202 p pdu 28/04/2016 8 0

 • Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 3): Phần 1

  Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 3): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 3)" do Cao Cự Giác biên soạn cung cấp cho người đọc tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập và bài tập vận dụng các chương 1 - Đại cương về kim loại, chương 2 - Các kim loại kiềm - Kiềm thổ - Nhôm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   212 p pdu 28/04/2016 7 0

 • Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2): Phần 2

  Ebook Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn giải nhanh bài tập Hóa học (Tập 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: rượu - Phenol - Amin; andehit - Axitcacboxylic- Este, hợp chất tạp chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   162 p pdu 28/04/2016 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số