• Ebook Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học: Phần 1

  Tài liệu "Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định nguồn gốc một số địa danh ở thành phồ Hồ Chí Minh; Tìm hiểu ý nghĩa và nguồn gốc thành tố chung "Cái" trong địa danh Nam Bộ; Các phương pháp cơ bản trong việc nghiên cứu địa danh; Địa danh - những tấm bia lịch sử - văn hóa;......

   69 p pdu 27/02/2024 8 0

 • Ebook Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Địa danh bằng chữ hoặc địa danh bằng số; Vấn đề dịch các địa danh thuần Việt ở Nam Bộ từ các văn bản Hán; Những nét đặc trưng của văn hóa Nam Bộ qua địa danh hành chính; Từ tổ gốc Pháp trong tiếng...

   80 p pdu 27/02/2024 7 0

 • Ebook Thực tập thạch học: Phần 1

  Ebook Thực tập thạch học: Phần 1

  Cuốn "Thực tập thạch học" bao gồm 4 bài thực hành giúp sinh viên củng cố những kiến thức căn bản của môn "Thạch học 1". Phần 1 cuốn sách trình bày một số dấu hiệu nhận biết đá bằng mắt thường; các tính chất quang học của khoáng vật dưới kinh hiển vi phân cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p pdu 27/02/2024 7 0

 • Ebook Thực tập thạch học: Phần 2

  Ebook Thực tập thạch học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Thực tập thạch học" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khoáng vật tạo đá, mô tả đá dưới kính hiển vi phân cực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p pdu 27/02/2024 7 0

 • Ebook Công nghệ phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu: Phần 1

  Ebook Công nghệ phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu: Phần 1

  Tài liệu "Công nghệ phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương nhiệt động lực học cho phân tích nhiệt; Cơ sở lý thuyết, thực nghiệm và ứng dụng phân tích nhiệt; Thông tin chung về phân tích nhiệt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   133 p pdu 27/02/2024 9 0

 • Ebook Công nghệ phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu: Phần 2

  Ebook Công nghệ phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Công nghệ phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng phân tích nhiệt trong nghiên cứu vật liệu; Nghiên cứu phản ứng tổng hợp LaNi5 bằng công nghệ khuếch tán khử oxit; Nghiên cứu phản ứng tổng hợp vật liệu spinel; Nghiên cứu vật liệu từ mềm Finemet. Mời...

   112 p pdu 27/02/2024 7 0

 • Giáo trình Bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia súc và gia cầm: Phần 1

  Giáo trình Bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia súc và gia cầm: Phần 1

  Giáo trình Bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia súc và gia cầm phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đặc điểm tiêu hoá của gia súc và gia cầm; vai trò các chất dinh dưỡng trong chăn nuôi; bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia cầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   81 p pdu 27/02/2024 8 0

 • Giáo trình Bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia súc và gia cầm: Phần 2

  Giáo trình Bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia súc và gia cầm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở gia súc và gia cầm phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: bệnh rối loại dinh dưỡng ở gia súc; bệnh ở dạ dày của loài nhai lại; các bệnh rối loại dinh dưỡng chung ở gia súc; bệnh do rối loại dinh dưỡng ở ngựa; bệnh do rối loạn dinh dưỡng ở thỏ;... Mời các bạn cùng...

   48 p pdu 27/02/2024 6 0

 • Giáo trình Khuyến nông (giảng dạy cho sinh viên khối các ngành kỹ thuật nông lâm nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Khuyến nông (giảng dạy cho sinh viên khối các ngành kỹ thuật nông lâm nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Khuyến nông (giảng dạy cho sinh viên khối các ngành kỹ thuật nông lâm nghiệp): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát về khuyến nông; phương pháp khuyến nông và một số kỹ năng cơ bản; đào tạo trong khuyến nông. Mời các bạn cùng tham khảo!

   117 p pdu 27/02/2024 9 0

 • Giáo trình Khuyến nông (giảng dạy cho sinh viên khối các ngành kỹ thuật nông lâm nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Khuyến nông (giảng dạy cho sinh viên khối các ngành kỹ thuật nông lâm nghiệp): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Khuyến nông (giảng dạy cho sinh viên khối các ngành kỹ thuật nông lâm nghiệp): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lập kế hoạch chương trình khuyến nông; phương pháp giám sát, đánh giá có sự tham gia của người dân; khuyến nông với nhóm các đối tượng đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p pdu 27/02/2024 9 0

 • Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: Phần 1

  Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: Phần 1

  Ebook "Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa" là công trình được nghiên cứu, biên soạn dưới hình thức các mục từ, nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Phần 1 cuốn sách tìm hiểu nội dung về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về...

   62 p pdu 27/02/2024 13 0

 • Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: Phần 2

  Ebook Thường thức lý luận - Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa" tiếp tục trình bày những nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Thông qua cuốn sách, người đọc sẽ hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu sâu sắc hơn về sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay, chiến...

   80 p pdu 27/02/2024 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu200vi