• Ebook Tìm hiểu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1

  Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công đoàn và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động. Những người lao động...

   72 p pdu 24/08/2016 2 0

 • Ebook Tìm hiểu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Tìm hiểu luật công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành" do Luật gia Thy Anh tuyển chọn, NXB Dân Trí ấn hành 2010 qua phần 2 sau đây. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về luật công đoàn.

   78 p pdu 24/08/2016 3 0

 • Ebook Bình luận Luật Đặc xá: Phần 1

  Ebook Bình luận Luật Đặc xá: Phần 1

  Để cung cấp những vấn đề lý luận, thực tiễn và phân tích, bình luận chi tiết, cụ thể những quy định của Luật Đặc xá năm 2007 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành cho cán bộ và nhân dân, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách "Bình luận Luật Đặc xá". Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.

   122 p pdu 24/08/2016 0 0

 • Ebook Bình luận Luật Đặc xá: Phần 2

  Ebook Bình luận Luật Đặc xá: Phần 2

  Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I - Bình luận Luật Đặc xá, phần II - Các quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành (01/3/2008) đến nay....

   135 p pdu 24/08/2016 2 0

 • Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 1

  Cuốn sách "Nhà nước và pháp luật" có cấu trúc gồm 15 chương trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản lý luận và thực tiễn về nhà nước và pháp luật. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc nội dung 8 chương đầu tiên. Mời các bạn tham khảo.

   140 p pdu 24/08/2016 1 0

 • Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Ebook Nhà nước và pháp luật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Chính quyền địa phương các cấp, pháp luật, hình thức pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam, quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p pdu 24/08/2016 1 0

 • Ebook Các quy định về văn thư lưu trữ phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Ebook Các quy định về văn thư lưu trữ phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định, nghị định.. gọi chung là các văn bản quy định về văn thư lưu trữ, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   289 p pdu 24/08/2016 1 0

 • Ebook Các quy định về văn thư lưu trữ phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Ebook Các quy định về văn thư lưu trữ phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Các quy định về văn thư lưu trữ phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây. Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về văn thư lưu trữ, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo...

   353 p pdu 24/08/2016 0 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 1

  Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tổng quan về kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển từ thập kỷ XX đến nay; mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p pdu 24/08/2016 1 0

 • Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 2

  Ebook Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển - Những mâu thuẫn và triển vọng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những vấn đề mâu thuẫn Bắc - Nam; thách thức triển vọng của chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển và những khuyến nghị Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   148 p pdu 24/08/2016 3 0

 • Ebook Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007: Phần 1

  Ebook Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về kinh tế và chính trị thế giới năm 2006, những đặc điểm chủ yếu của quan hệ kinh tế quốc tế năm 2006, những đặc điển chủ yếu của chính trị quốc tế năm 2006. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p pdu 24/08/2016 2 0

 • Ebook Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007: Phần 2

  Ebook Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Kinh tế, chính trị thế giới năm 2006 và triển vọng năm 2007", phần 2 giới thiệu các nội dung: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2007 và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   121 p pdu 24/08/2016 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số