• Ebook Bài tập Ngôn ngữ lập trình Pascal (Tập 2): Phần 1

  Ebook Bài tập Ngôn ngữ lập trình Pascal (Tập 2): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập Ngôn ngữ lập trình Pascal (Tập 2)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: khái niệm kì thi Olympic Tin học; kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic Tin học như: các dạng dữ liệu cơ bản; bảng ký tự Character codes; sắp xếp; số học số lớn; các phương pháp đếm; thuật toán quay lui; các thuật toán hình...

   67 p pdu 28/03/2024 16 0

 • Ebook Bài tập Ngôn ngữ lập trình Pascal (Tập 2): Phần 2

  Ebook Bài tập Ngôn ngữ lập trình Pascal (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập Ngôn ngữ lập trình Pascal (Tập 2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: đề thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc khối không chuyên Tin; đề thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc khối chuyên Tin; đề thi Olympic Tin học sinh viên của các trường đại học trên cả nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p pdu 28/03/2024 17 0

 • Ebook Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân: Hướng dẫn thực hành (Phần 1)

  Ebook Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân: Hướng dẫn thực hành (Phần 1)

  Phần 1 của cuốn sách "Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân: Hướng dẫn thực hành" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Giới thiệu về thực hành trên hệ mô phỏng; Chương 2 - Các bài thực hành cơ bản; Chương 3 - Nạp và sao chép cấu hình; Chương 4 - Cấu hình định tuyến;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   172 p pdu 28/03/2024 17 0

 • Ebook Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân: Hướng dẫn thực hành (Phần 2)

  Ebook Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân: Hướng dẫn thực hành (Phần 2)

  Phần 2 của cuốn sách "Bài tập tự luyện CCNA trên máy tính cá nhân: Hướng dẫn thực hành" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Cấu hình ISDN; Chương 6 - Cấu hình Frame Relay; Chương 7 - Cấu hình Access-List; Chương 8 - Cấu hình Switch và VLAN; Chương 9 - Cấu hình Telnet và NAT;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p pdu 28/03/2024 19 0

 • Ebook Giải tích toán học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Giải tích toán học (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Giải tích toán học (Tập 1)" phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: tập hợp và ánh xạ; khái niệm về hàm số; giới hạn của hàm số tính liên tục của hàm số; đạo hàm và vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   178 p pdu 28/03/2024 13 0

 • Ebook Giải tích toán học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Giải tích toán học (Tập 1): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Giải tích toán học (Tập 1)" phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: một số định lý về giá trị trung bình; ứng dụng hàm số để khảo sát các hàm số; đường cong cho theo tham số và đường cong trong toạ độ cực; giải gần đúng các phương trình; tích phân bất định; tích phân xác định. Mời các bạn...

   212 p pdu 28/03/2024 16 0

 • Ebook Chăn nuôi gia cầm sinh học: Phần 1

  Ebook Chăn nuôi gia cầm sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chăn nuôi gia cầm sinh học" cung cấp cho người đọc các nội dung: Tổng quan về chăn nuôi gia cầm sinh học, các nguyên tắc trong chăn nuôi gia cầm sinh học, dinh dưỡng gia cầm sinh học, nguyên liệu thức ăn sử dụng trong chăn nuôi gia cầm sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p pdu 28/03/2024 8 0

 • Ebook Chăn nuôi gia cầm sinh học: Phần 2

  Ebook Chăn nuôi gia cầm sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Chăn nuôi gia cầm sinh học" cung cấp cho người đọc các nội dung: Xây dựng khẩu phần cho gia cầm sinh học, chọn giống trong chăn nuôi gia cầm sinh học, chọn giống trong chăn nuôi gia cầm sinh học, quản lý hệ thống chăn nuôi gia cầm sinh học.

   194 p pdu 28/03/2024 10 0

 • Ebook Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng trọng điểm tỉnh Thái Nguyên: Phần 1

  Ebook Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng trọng điểm tỉnh Thái Nguyên: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng trọng điểm tỉnh Thái Nguyên" của tác giả Trần Quang Huy trình bày các nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè, đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   72 p pdu 28/03/2024 13 0

 • Ebook Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng trọng điểm tỉnh Thái Nguyên: Phần 2

  Ebook Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng trọng điểm tỉnh Thái Nguyên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng trọng điểm tỉnh Thái Nguyên" trình bày các nội dung: Thực trạng quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng chè trọng điểm tỉnh Thái Nguyên, giải pháp tăng cường quan hệ hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ chè ở vùng...

   158 p pdu 28/03/2024 12 0

 • Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 1

  Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 1

  Giáo trình Giải phẫu vật nuôi phần 1 do tác giả Đặng Quang Nam biên soạn, gồm các nội dung chính sau: đặc điểm về môn giải phẫu học; hệ xương khớp; hệ cơ; cơ quan tiêu hoá; cơ quan hô hấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p pdu 28/03/2024 16 0

 • Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 2

  Giáo trình Giải phẫu vật nuôi: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Giải phẫu vật nuôi phần 2 do tác giả Đặng Quang Nam biên soạn, gồm các nội dung chính sau: hệ thống tim mạch; tuyến nội tiết; hệ niệu-sinh học; hệ thống thần kinh; giác quan; cấu tạo cơ bản của gia cầm-thuỷ cầm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p pdu 28/03/2024 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu200vi