• Ebook Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 "Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành" do NXB Chính trị Quốc gia ấn hành. Sách tổng hợp các văn bản pháp luật về lĩnh vực lưu trữ quốc gia. Đây là tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai đang công tác trong lĩnh vực lữu trữ, thư viện và những ai quan tâm về vấn đề này.

   99 p pdu 13/04/2015 5 2

 • Ebook Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Pháp lệnh lưu trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Tài liệu lưu trữ quốc gia là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp bạn đọc nắm bắt được những thông tin về văn bản pháp luật trong lĩnh vực lưu trữ quốc gia. Sách gồm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.

   87 p pdu 13/04/2015 5 1

 • Ebook Văn bản pháp luật về thư viện: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn bản pháp luật về thư viện: Phần 2 - NXB Chính trị Quốc gia

  Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook "Văn bản pháp luật về thư viện" để nắm bắt các thông tin pháp luật về thư viện. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang công tác trong ngành Thư viện, Văn thư lưu trữ và những ai đang quan tâm đến vấn đề này.

   66 p pdu 13/04/2015 5 1

 • Ebook Văn bản pháp luật về thư viện: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Văn bản pháp luật về thư viện: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

  Để xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của quốc gia, ngày 28-12-2000 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X đã ban hành Pháp lệnh thư viện. Sau khi Pháp lệnh ra đời, Chính phủ, các Bộ, Ngành có liên quan ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Ebook Văn bản pháp luật về thư viện sau đây được biên soạn nhằm góp phần phổ biến thông...

   60 p pdu 13/04/2015 4 2

 • Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp - GV. Nguyễn Duy Vĩnh

  Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp - GV. Nguyễn Duy Vĩnh

  Bài giảng Công tác văn thư lưu trữ doanh nghiệp do GV. Nguyễn Duy Vĩnh biên soạn gồm 2 chương. Chương I: Một số vấn đề chung về doanh nghiệp và tài liệu lưu trữ trong các doanh nghiệp. Chương II: Tổ chức quản lý và quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong doanh nghiệp. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   123 p pdu 13/04/2015 2 0

 • Bài giảng Nhiệm vụ công tác lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nhiệm vụ công tác lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nhiệm vụ công tác lưu trữ cung cấp cho bạn đọc các kiến thức như cách tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ, cách bảo quản, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ,... Bài giảng dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đảng.

   13 p pdu 13/04/2015 2 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp - TS Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp - TS Nguyễn Lệ Nhung

  Tài liệu tham khảo Nghiệp vụ lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp sẽ giúp bạn đọc biết các vận dụng các nghiệp vụ lưu trữ của mình khi lưu trữ, bảo quản, quản lý kho tư liệu ở các doanh nghiệp. Bài giảng dành cho các bạn sinh viên tham khảo. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích, phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của các bạn.

   19 p pdu 13/04/2015 3 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nghiệp vụ lưu trữ Đảng trình bày nguyên tắc quản lý công tác lưu trữ Đảng, các phần mềm ứng dụng CNTT vào công tác lưu trữ Đảng, công tác thu thập bổ sung tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử,... Tài liệu dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đảng.

   90 p pdu 13/04/2015 3 1

 • Bài giảng Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Ý nghĩa của tài liệu lưu trữ giúp bạn đọc hiểu được vai trò của lưu trữ tài liệu, vai trò lưu trữ tài liệu đối với một quốc gia, vai trò của lưu trữ tài liệu đối với cơ quan, tổ chức,... Bài giảng dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đảng.

   13 p pdu 13/04/2015 3 0

 • Bài giảng Bảo quản tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Bảo quản tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Bảo quản tài liệu trình bày khái niệm, ý nghĩa, nội dung của công tác bảo quản tài liệu lưu trữ; những yêu cầu về kho tàng, trang thiết bị bảo quản tài liệu;... dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ.

   19 p pdu 13/04/2015 2 0

 • Bài giảng Xác định giá trị tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Xác định giá trị tài liệu - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Xác định giá trị tài liệu gồm các nội dung sau: Khái niệm về xác định giá trị tài liệu, các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu, các tiêu chuẩn để xác định giá trị tài liệu, bảng thời hạn bảo quản tài liệu, tổ chức công tác xác định giá trị tài liệu.

   57 p pdu 13/04/2015 4 1

 • Bài giảng Nội dung công tác lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nội dung công tác lưu trữ - TS. Nguyễn Lệ Nhung

  Bài giảng Nội dung công tác lưu trữ trình bày cách tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác lưu trữ, ban hành những văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản hướng dẫn về công tác lưu trữ,... dành cho các bạn sinh viên có nhu cầu tham khảo, học tập và nghiên cứu về Nghiệp vụ công tác lưu trữ Đảng.

   15 p pdu 13/04/2015 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số