Sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt

Nuôi thủy sản nước ngọt là ngành sản xuất Nông nghiệp quan trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm qua nhờ sự nỗ lực và sáng tạo của nhân dân, sự quan tâm của chính quyền và sự hổ trợ của Viện nghiên cứu, các trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp nghề nuôi Thủy sản đã gặt hái được nhiều kết quả tốt