• Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Lí luận giáo dục thể chất là khoa học, nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời...

   303 p pdu 24/09/2022 3 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học giới thiệu tới người đọc các nội dung: ý nghĩa của văn học trong việc giáo dục trẻ, lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ mầm non, các phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với tác phẩm văn học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các phương pháp tiến hành kể truyện, đọc thơ cho trẻ mầm non, phương pháp hướng dẫn trẻ kể lại chuyện, phương pháp hướng dẫn trẻ đóng kịch theo cốt truyện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

   88 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 1

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non trình bày những vấn đề chung về giới, giới tính và những vấn đề cơ bản, hệ thống về giáo dục giới tính cho trẻ mầm non; tổ chức hoạt động giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Giáo trình gồm có 3 chương và được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình ngay sau đây.

   87 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 2

  Giáo trình Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non: Phần 2 giúp sinh viên nắm được những nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục giới tính cơ bản cho trẻ mầm non; hiểu được các yêu cầu mà giáo viên cần nắm được khi giáo dục giới tính cho trẻ mầm non; lập kế hoạch giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p pdu 24/09/2022 2 0

 • Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình Lý luận văn học (Tập 2: Tác phẩm và thể loại văn học) gồm có những chương sau: Chương XIII Thể loại văn học, Chương XIV Thơ ca, Chương XV Truyện và tiểu thuyết, Chương XVI Văn học kịch, Chương XVII Kí văn học, Chương XVIII Một số thể loại văn học trung đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p pdu 23/08/2022 31 0

 • Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2): Phần 1

  Giáo trình Lý luận văn học (Tập 2: Tác phẩm và thể loại văn học) là tiếp nối của cuốn Lý luận văn học (Tập 1: Bản chất và đặc trưng văn học). Giáo trình tập 2 được biên soạn với 12 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những chương sau: Chương VII Văn bản và tác phẩm văn học, Chương VIII Ngôn từ văn học, Chương IX Cốt truyện...

   134 p pdu 23/08/2022 30 0

 • Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành: Phần 2 - PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý

  Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành: Phần 2 - PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: ngữ pháp Tiếng Việt; văn bản Tiếng Việt; phong cách học tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p pdu 23/08/2022 31 0

 • Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành: Phần 1 - PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý

  Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành: Phần 1 - PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý

  Giáo trình Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về tiếng Việt; Ngữ âm học tiếng Việt; từ vựng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p pdu 23/08/2022 31 0

 • Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán đơn vị sự nghiệp" cung cấp nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp là tổ chức áp dụng chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, mức độ tự chủ tài chính, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành...

   146 p pdu 23/08/2022 12 0

 • Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kế toán đơn vị sự nghiệp: Phần 2

  Giáo trình "Kế toán đơn vị sự nghiệp" cung cấp nội dung cơ bản của công tác kế toán trong các đơn vị sự nghiệp là tổ chức áp dụng chế độ kế toán hành chính - sự nghiệp phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, mức độ tự chủ tài chính, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành...

   226 p pdu 23/08/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số