• Ebook Bàn về tiểu thuyết của Khái Hưng: Phần 2

  Ebook Bàn về tiểu thuyết của Khái Hưng: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách Bàn về tiểu thuyết của Khái Hưng trình bày nội dung chương IV - Những cách tân trong nghệ thuật tiểu thuyết của Khái Hưng. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Ebook Bàn về tiểu thuyết của Khái Hưng: Phần 1

  Ebook Bàn về tiểu thuyết của Khái Hưng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Bàn về tiểu thuyết của Khái Hưng gồm nội dung các chương: Chương I - Sơ lược về quá trình đánh giá tiểu thuyết của Khái Hưng, chương II - Khái Hưng trong Tự lực văn đoàn, chương III - Quan niệm sáng tác và những cảm hứng chủ yếu trong tiểu thuyết của Khái Hưng.

   69 p pdu 28/02/2017 2 0

 • Ebook Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn): Phần 1

  Ebook Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn): Phần 1

  Cuốn sách "Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn)" của tác giả Xuân Nùng giới thiệu tới người đọc 13 bài bình thơ, 4 bài bình luận văn xuôi và 3 bài nghiên cứu về thơ ca. Phần 1 cuốn sách trình bày các bài bình luận và giới thiệu về thơ văn Hà Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p pdu 28/02/2017 1 0

 • Ebook Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn): Phần 2

  Ebook Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Một miền thơ văn Hà Nam (nghiên cứu phê bình thơ văn)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đôi điều nghiên cứu về thơ ca, mấy cây bút văn xuôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 2

  Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận", phần 2 giới thiệu tới người đọc những bài thơ thể hiện tâm tư và suy tưởng của nhà thơ Huy Cận, những bài thơ về đất nước quê hương, thiên nhiên và vũ trụ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p pdu 28/02/2017 0 0

 • Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 1

  Ebook Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ Huy Cận: Phần 1

  Huy Cận là nhà thơ có bút lực vạm vỡ, chắc nịch, đủ sức “ôm” được nhiều mảng đề tài phong phú trong đó mảng thơ mang tính tư tưởng, triết luận chiếm một vị trí đặc biệt. Để nắm vững hơn về nội dung kiến thức phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   98 p pdu 28/02/2017 0 0

 • SKKN: Biện pháp tăng cường nguồn sách phục vụ bạn đọc

  SKKN: Biện pháp tăng cường nguồn sách phục vụ bạn đọc

  Sáng kiến “Biện pháp tăng cường nguồn sách phục vụ bạn đọc” mong đem đến cho những người làm công tác thư viện có cách khắc phục và các bạn đọc giả thấy được tính ưu việc của công tác phục vụ bạn đọc… Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

   8 p pdu 28/02/2017 1 0

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1): Phần 1

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1)" giới thiệu tới người đọc các tác phẩm truyện ngắn của các nhà các nhà văn Lý Văn Sâm, Nguyễn Văn Xuân, Võ Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   464 p pdu 21/01/2017 9 0

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1): Phần 2

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1975: Quyển 1)", phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung tiểu thuyểt Vào đời của nhà văn Hòa Minh Tuân, Mời các bạn cùng tham khảo.

   319 p pdu 21/01/2017 6 0

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 2): Phần 1

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 2): Phần 1

  "Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000" được biên soạn với mục đích gửi tới các bạn đọc kho tàng tác phẩm của nhà văn bằng chữ quốc ngữ thời cận, hiện đại. Phần 1 cuốn sách "Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 2)" giới thiệu tới người đọc các tác phẩm văn xuôi của Vũ Hạnh và Lê Khâm.

   272 p pdu 21/01/2017 4 0

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 2): Phần 2

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 2)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Thế Phương, Văn Linh, Nguyễn Thành Long. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   687 p pdu 21/01/2017 4 0

 • Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 3): Phần 1

  Ebook Văn xuôi lãng mạn Việt Nam 1887-2000 (Tập III - 1946-1997: Quyển 3): Phần 1

  Với tiêu đề "Văn xuôi lãng mạn Việt Nam từ năm 1887 đến năm 2000", quyển sách này sẽ mở rộng đối tượng tuyển chọn cả về không gian và thời gian với dòng văn học đa sắc màu, trong đó truyện dài, truyện vừa, truyện ngắn, tiểu thuyết lãng mạn là những thể loại đã hiện hữu trong suốt cuối thế kỷ 19 sang thế kỷ 20. Phần 1 tập 3 (Quyển 4)...

   750 p pdu 21/01/2017 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số