• Ebook The successful academic librarian: Winning strategies from library leaders – Part 2

  Ebook The successful academic librarian: Winning strategies from library leaders – Part 2

  Ebook The successful academic librarian: Winning strategies from library leaders – Part 2 presents the following content: Chapter 6 “come on down! you’re the next contestant” - one librarian’s view of the interview process; chapter 7 mentors - how to find them, how to use them; chapter 8 continuing education - planning your future; chapter 9 unions in academic libraries; chapter 10 what have you been up to? - documenting your career;...

   168 p pdu 25/09/2023 10 0

 • Ebook The successful academic librarian: Winning strategies from library leaders – Part 1

  Ebook The successful academic librarian: Winning strategies from library leaders – Part 1

  Ebook The successful academic librarian: Winning strategies from library leaders – Part 1 presents the following content: Chapter 1 start at the beginning - your job responsibilities and how to accomplish them; chapter 2 building strong collaborative relationships with disciplinary faculty; chapter 3 building the profession—research, creative activities, and publication by academic librarians; chapter 4 time served is time well...

   89 p pdu 25/09/2023 9 0

 • Ebook Less is more: A practical guide to weeding school library collections

  Ebook Less is more: A practical guide to weeding school library collections

  Less is more: a practical guide to weeding school library collections" presents the following content: Chapter 1 includes a general rationale for weeding school library media collections and many of the excuses for not weeding that we’ve encountered along the way. Chapter 2 describes general weeding guidelines and offers helpful hints for those about to undertake a weeding project of any size, and chapter 3 describes where to start...

   208 p pdu 25/09/2023 7 0

 • Ebook Interior design for libraries: drawing on function and appeal

  Ebook Interior design for libraries: drawing on function and appeal

  The topics discussed in this book will prompt a dialogue between the design professionals and the library staff working together on a building project. Architects and interior designers should listen carefully to staff requirements regarding adjacencies, visual control, and library policies and procedures. In turn, library staff, board members, and organization officials should allow design professionals to carry out their work without...

   153 p pdu 25/09/2023 10 0

 • Giáo trình Thông tin học: Phần 1 - Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Thông tin học: Phần 1 - Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Thông tin học: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thông tin, các quá trình thông tin và thông tin học; thông tin và tiến bộ xã hội; các loại hình tài liệu-nguồn tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   166 p pdu 26/08/2023 35 0

 • Giáo trình Thông tin học: Phần 2 - Đoàn Phan Tân

  Giáo trình Thông tin học: Phần 2 - Đoàn Phan Tân

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thông tin học: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xử lý tài liệu và các sản phẩm thông tin; lưu trữ và tìm kiếm thông tin; các đơn vị thông tin và dịch vụ thông tin; xác hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p pdu 26/08/2023 35 0

 • Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 - Bùi Loan Thùy

  Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 - Bùi Loan Thùy

  Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý luận về thư viện và vai trò của thư viện trong xã hội; lịch sử thư viện học; các vấn đề lý thuyết cơ bản của thư viện học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   96 p pdu 26/08/2023 33 0

 • Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 - Bùi Loan Thùy

  Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 - Bùi Loan Thùy

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: lý luận về sự nghiệp thư viện; lý luận về các loại hình thư viện; các hệ thống thư viện chủ yếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   206 p pdu 26/08/2023 28 0

 • Bài giảng Thư viện số: Tổng quan về thư viện số Digital Libraries - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Tổng quan về thư viện số Digital Libraries - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Tổng quan về thư viện số Digital Libraries. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: tình hình nghiên cứu và phát triển thư viện số trên thế giới và ở Việt Nam; định nghĩa không hình thức; lợi ích của Digital Libraries; ưu điểm và nhược điểm của Digital Libraries; cơ sở dữ liệu tài liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p pdu 28/07/2023 11 0

 • Bài giảng Thư viện số: Mô hình hình thức cho thư viện số Digital Libraries - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Mô hình hình thức cho thư viện số Digital Libraries - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Mô hình hình thức cho thư viện số Digital Libraries. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: cơ sở toán học; dòng; cấu trúc; không gian; kịch bản; cộng đồng; định nghĩa hình thức thư viện số;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p pdu 28/07/2023 14 0

 • Bài giảng Thư viện số: Chỉ mục tài liệu văn bản - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Chỉ mục tài liệu văn bản - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Chỉ mục tài liệu văn bản. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: định nghĩa; chỉ mục tệp đảo IFID; xây dựng chỉ mục tệp đảo IFID; chỉ mục tệp ký số SFID; so sánh các phương pháp chỉ mục; các mô hình nén IFID;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p pdu 28/07/2023 13 0

 • Bài giảng Thư viện số: Các chuẩn sử dụng trong Digital Libraries - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Các chuẩn sử dụng trong Digital Libraries - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Thư viện số: Các chuẩn sử dụng trong Digital Libraries. Bài này cung cấp cho học viên những nội dung về: chuẩn trình bày ASCII, Unicode, SGML, HTML, XML, GIF, JPG, TIF, PNP; chuẩn biên mục tự động; chuẩn mô tả siêu dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   133 p pdu 28/07/2023 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu270070vi