• Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 1

  Cuốn sách "Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học" giới thiệu 10 đề luyện tập, mỗi đề gồm: 35 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 1 đề tự luận. Phần 1 cuốn sách giới thiệu 6 bộ đề đầu tiên. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Ebook Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Luyện tập thi trắc nghiệm Hóa học", phần 2 giới thiệu tới người đọc 3 đề thi thử và phần đáp án, hướng dẫn giải chi tiết từng bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Ebook Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1)" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về: Động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Ebook Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn sách "Tổ hợp câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí", phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập: Dao động và sóng điện từ, dòng điện xoay chiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 2: Hàm số và ứng dụng của hàm số): Phần 1

  Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 2: Hàm số và ứng dụng của hàm số): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán nâng cao Giải tích (Tập 2: Hàm số và ứng dụng của hàm số)" gồm kiến thức cơ bản và hệ thống bài tập mẫu về lý thuyết chung về hàm số, các phép tính đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   320 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 2: Hàm số và ứng dụng của hàm số): Phần 2

  Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 2: Hàm số và ứng dụng của hàm số): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 2 cuốn sách "Toán nâng cao Giải tích (Tập 2: Hàm số và ứng dụng của hàm số)", phần 2 giới thiệu kiến thức cơ bản và hệ thống bài tập mẫu về lý thuyết chung về hàm số và đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   188 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 1

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 1

  Cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số)" bao gồm những bài toán chọn lọc và sắp xếp có hệ thống nhằm củng cố kiến thức và các kỹ năng cơ bản trong giải toán của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   36 p pdu 31/10/2017 2 1

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 2

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 1: Số học và đại số)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập hàm số và lời giải, hướng dẫn giải các bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   130 p pdu 31/10/2017 3 2

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 1

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học)" giới thiệu tới người đọc các bài tập bồi dưỡng năng khiếu toán về các chủ đề: Tam giác, tứ giác và đa giác, đường tròn, bất đẳng thức hình học và các bài toán cực trị, một số bài toán hình học tổ hợp và hình học rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p pdu 31/10/2017 3 1

 • Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 2

  Ebook Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu (Tập 2: Hình học)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các lời giải và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập phần 1. Sách được dùng cho các lớp phổ thông cơ sở.

   168 p pdu 31/10/2017 2 1

 • Ebook Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học: Phần 1

  Ebook Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học" do NXB Đại học Quốc gia Hà Nội phần hành cung cấp cho người học các hướng dẫn ôn tập lý thuyết vật lí phần cơ học, câu hỏi và bài tập trắc nghiệm cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   118 p pdu 31/10/2017 1 0

 • Ebook Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học: Phần 2

  Ebook Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Trắc nghiệm Vật lí - Cơ học", phần 2 giới thiệu các đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập ở phần 1. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 12 dùng làm tài liệu ôn tập và củng cố kiến thức.

   130 p pdu 31/10/2017 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số