• Ebook Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1): Phần 2

  Ebook Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1: Khái niệm và định luật cơ bản trong Hóa học phổ thông)", phần 2 giới thiệu các kiến thức phần hóa hữu cơ, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Ebook Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1): Phần 1

  Ebook Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tự ôn luyện thi Đại học Cao đẳng môn Hóa học (Tập 1: Khái niệm và định luật cơ bản trong Hóa học phổ thông)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần "Hóa vô cơ" bao gồm: Nguyên tử - Phân tử - Ion và liên kết hóa học, chất vô cơ và sự phân loại, chất khí và dung dịch,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   365 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 1: Tích phân và giải tích tổ hợp): Phần 1

  Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 1: Tích phân và giải tích tổ hợp): Phần 1

  Mỗi chương trong cuốn sách "Toán nâng cao Giải tích (Tập 1: Tích phân và giải tích tổ hợp)" gồm kiến thức cơ bản và hệ thống bài tập mẫu được phân loại dựa trên phương pháp giải chúng. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   212 p pdu 31/08/2017 2 0

 • Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 1: Tích phân và giải tích tổ hợp): Phần 2

  Ebook Toán nâng cao Giải tích (Tập 1: Tích phân và giải tích tổ hợp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Toán nâng cao Giải tích (Tập 1: Tích phân và giải tích tổ hợp)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản và hệ thống bài tập mẫu về giải tích tổ hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (Dành cho các bạn có trình độ lớp 6-7): Phần 1

  Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (Dành cho các bạn có trình độ lớp 6-7): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Thử trí thông minh, số nguyên tố khác số tự nhiên như thế nào, hàng ngũ phân số với các phép tính, tập hợp số nguyên có gì lạ, xung quanh khái niệm hàm số và đồ thị, các số hữu tỉ, số vô tỉ và số thực. Mời các bạn tham khảo.

   96 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (Dành cho các bạn có trình độ lớp 6-7): Phần 2

  Ebook Tìm chìa khóa vàng giải bài toán hay (Dành cho các bạn có trình độ lớp 6-7): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 là các nội dung: Từ đơn thức đến đa thức, đoạn thẳng và góc có gì cần lưu ý, xung quanh các đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc, từ tam giác bằng nhau đến định lí Pitago, các đường thẳng đồng quy trong tam giác. Mời các bạn tham khảo.

   80 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Cơ sở toán học gồm có những nội dung chủ yếu sau: Khái niệm logic, các phép toán logic, tương đương logic, hệ quả logic, khái niệm tập hợp, quan hệ giữa các tập hợp, các phép toán trên tập hợp. Mời tham khảo.

   28 p pdu 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp về "Phép tính tích phân hàm một biến" gồm có những nội dung cơ bản sau: Định nghĩa - Tính chất, định lý căn bản của phép tính vi tích phân, phương pháp tính tích phân, tích phân suy rộng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Ma trận - Định thức - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp "Ma trận - Định thức" trình bày những nội dung cụ thể sau: Ma trận, các phép toán trên ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Không gian véc tơ trình bày một số kiến thức cơ bản như: Khái niệm cơ bản về không gian véc tơ, cơ sở và số chiều của không gian véc tơ, hạng của hệ vectơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Phép tính vi tích phân hàm một biến - Nguyễn Văn Phong

  Nội dung chương này trang bị cho người học những kiến thức có bản về phép tính vi tích phân hàm một biến như: hàm số, hàm số sơ cấp, các phép toán, giới hạn hàm số, hàm liên tục, đạo hàm, ứng dụng của đạo hàm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p pdu 31/08/2017 0 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Hệ phương trình - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp: Hệ phương trình - Nguyễn Văn Phong

  Bài giảng Toán cao cấp về "Hệ phương trình" gồm có những nội dung chủ yếu sau: Khái niệm chung về hệ phương trình, hệ Cramer, hệ tổng quát, hệ thuần nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p pdu 31/08/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số