• Đề tài : một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội.

  Đề tài : một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực ba đình - hà nội.

  BA YẾU TỐ NÀY CÓ SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI VỚI NHAU ĐỂ TẠO RA CỦA CẢI VẬT CHẤT CHO XÃ HỘI. ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG BẤT CỨ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NÀO. BIỂU HIỆN CỤ THỂ CỦA ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG Ở ĐÂY CHÍNH LÀ CÁC LOẠI VẬT LIỆU. THEO MÁC, BẤT KỲ MỘT LOẠI VẬT LIỆU NÀO CŨNG LÀ ĐỐI TƯỢNG LAO...

   95 p pdu 03/04/2012 111 3

 • Đề tài:

  Đề tài:

  TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG MỖI DOANH NGHIỆP MUỐN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN PHẢI CÓ NHỮNG PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÓ HIỆUQUẢ. ĐỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CÁC DOANH NGHIỆP LUÔN CẢI TIẾN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM. DO ĐÓ CÔNG TÁC QUẢN LÍ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐƯỢC COI LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG...

   70 p pdu 03/04/2012 144 3

 • Đề tài “Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty cơ khí Hà Nội”

  Đề tài “Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở công ty cơ khí Hà Nội”

  Hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường, mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại và phát triển của doanh nghiệp là “lợi nhuận”. Để thực hiện được mục tiêu trên, các nhà doanh nghiệp cần phải giải quyết một cách tốt nhất mối quan hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” của quá trình sản xuất kinh doanh. Thực tế...

   113 p pdu 03/04/2012 133 2

 • Đề tài: “Hạch toán nghiệp vụ , hạch toán thống kê và hạch toán kế toán Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng”

  Đề tài: “Hạch toán nghiệp vụ , hạch toán thống kê và hạch toán kế toán Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng”

  Trong mỗi chúng ta ai sinh ra và lớn lên đều mong muốn cho mình có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng để đạt được điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta không ngừng cố gắng rèn luyện và học tập. Hiện nay với việc đổi mới của nền kinh tế thị trường thì việc cố gắng học hỏi và nâng cao trình độ thì lại càng quan trọng. Vì sao, bởi lẽ...

   52 p pdu 03/04/2012 106 1

 • Đề tài kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long

  Đề tài kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ Phần SX-TM Thiên Long

  Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay thỡ mục tiờu lợi nhuận được đặt lên hàng đầu, do vậy các doanh nghiệp phải tự tỡm kiếm nguồn hàng, tự tổ chức quỏ trỡnh tiờu thụ thành phẩm, hàng hoỏ để làm sao đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp mỡnh.

   61 p pdu 03/04/2012 104 2

 • Đề tài: “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ”

  Đề tài: “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ”

  Nền sản xuất xã hội ngày càng phát triển, kế toán ngày càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế của Nhà nước và của doanh nghiệp. Để điều hành quản lý được toàn bộ hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp có hiệu quả nhất, các doanh nghiệp phải nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin kinh tế...

   82 p pdu 03/04/2012 137 2

 • Đề tài “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng “

  Đề tài “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng “

  Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến do có sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Trước sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, mối quan tâm lớn nhất và là hàng đầu của các Doanh nghiệp là Lợi nhuận: Lợi nhuận...

   64 p pdu 03/04/2012 147 2

 • Đề tài: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xây dựng 492”.

  Đề tài: “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm và phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty xây dựng 492”.

  Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kĩ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản là các công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài nên có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế- vật chất. Bên cạnh đó, sản phẩm của ngành xây dựng còn thể hiện giá trị thẩm mỹ, phong cách kiến trúc nên...

   87 p pdu 03/04/2012 124 2

 • Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”

  Đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương”

  Đất nước ta trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH , HĐH đất nước, thời kỳ đòi hỏi mỗi người chúng ta ra sức mang hết tinh thần, khả năng, trí tuệ cùng tài năng sẵn có để cống hiến cho sự nghiệp đổi mới để xây dựng đất nước.

   86 p pdu 03/04/2012 92 1

 • Đề tài:

  Đề tài:

  Trong những năm vừa qua xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới là một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia nào, một doanh nghiệp nào lại không tính đến chiến lược phát triển của mình. Xu thế này vừa tạo điều kiện cho các quốc gia các doanh nghiệp có cơ hội phát triển mạnh mẽ đồng thời nó cũng đem lại...

   54 p pdu 03/04/2012 87 1

 • Đề tài:

  Đề tài:

  Nhiều nhà phân tích tài chính đó vớ tài sản lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường như dũng mỏu tuần hoàn trong cơ thể con người. Tài sản lưu động được ví như vậy có lẽ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của tài sản lưu động đối với "cơ thể" doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh...

   61 p pdu 03/04/2012 147 2

 • Đề tài: “TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PTTH & VIỄN THÔNG VTC.”

  Đề tài: “TRUNG TÂM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ PTTH & VIỄN THÔNG VTC.”

  Trong điều kiện chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thì sản xuất kinh doanh đã và đang ngày càng phát triển không ngừng trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực.Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt từ trong và ngoài nước, lúc này sản phẩm với chất lượng là chìa khoá thành...

   84 p pdu 03/04/2012 130 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số