• Giáo trình Tĩnh hóa sinh: Phần 1 - Bùi Xuân Đông (Chủ biên)

  Giáo trình Tĩnh hóa sinh: Phần 1 - Bùi Xuân Đông (Chủ biên)

  "Giáo trình Tĩnh hóa sinh" được biên sọan với nội dung gồm 8 chương. Phần 1 trình bày nội dung 3 chương. Chương 1: Saccharide; Chương 2: Lipid; Chương 3: Protein. Mời các bạn cung tham khảo nội dung chi tiết!

   84 p pdu 25/11/2023 37 1

 • Giáo trình Tĩnh hóa sinh: Phần 2 - Bùi Xuân Đông (Chủ biên)

  Giáo trình Tĩnh hóa sinh: Phần 2 - Bùi Xuân Đông (Chủ biên)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Giáo trình Tĩnh hóa sinh" tiếp tục trình bày nội dung các chương sau: Chương 4: Enzyme; Chương 5: Vitamin; Chương 6: Hormone; Chương 7: Lucleic Acid - Vật liệu di truyền; Chương 8: Chất khoáng và nước. Mời các bạn cung tham khảo nội dung chi tiết!

   99 p pdu 25/11/2023 21 2

 • Giáo trình Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích: Phần 1

  Giáo trình Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích: Phần 1

  Giáo trình "Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích: Phần 1" gồm những nội dung chính sau: Cơ sở lý thuyết về thuốc thử hữu cơ; Giới thiệu một số thuốc thử hữu cơ... Mời các bạn cùng tham khảo!

   308 p pdu 25/11/2023 18 0

 • Giáo trình Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích: Phần 2

  Giáo trình Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Thuốc thử hữu cơ trong hóa học phân tích" tiếp tục trình bày về tính chất phân tích của các nguyên tố. Giáo trình giúp cho người làm công tác phân tích chọn lựa đúng chỉ thị cho phép thử cũng như tìm các điều kiện tối ưu cho phản ứng. Biết được tính chất của thuốc thử, nhà phân tích cũng có thể...

   64 p pdu 25/11/2023 20 0

 • Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Chuỗi và phương trình vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức về "Chuỗi" bao gồm: Chuỗi số, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa, chuỗi Fourier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   112 p pdu 25/11/2023 26 0

 • Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Giáo trình Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Chuỗi và phương trình vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm chung về phương trình vi phân, phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân cấp hai, hệ phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p pdu 25/11/2023 18 0

 • Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1)" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hàm sóng và toán tử; những tiên đề của cơ học lượng tử; một số hệ đơn giản, nguyên tử hiđro; nhiều hệ electron. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p pdu 25/11/2023 29 0

 • Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1)" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những phương pháp lượng tử tính gần đúng; nguyên tử nhiều electron; tính đối xử của phân tử và lí thuyết nhóm; đại cương về phân tử và liên kết cộng hoá trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p pdu 25/11/2023 25 0

 • Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 1

  Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết" trình bày những nội dung chính sau: cơ học vật rắn; động học; động học điểm; các chuyển động cơ bản của vật rắn; chuyển động song phẳng của vật rắn; tổng hợp chuyển động; động học cơ cấu; các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học; hệ lực phẳng; hệ lực không gian;...

   278 p pdu 25/11/2023 25 0

 • Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 2

  Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Sức bền vật liệu; nội lực - ứng suất; quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang; kéo - nén đúng tâm; xoắn thuần túy của thanh thẳng; uốn phẳng của thanh thẳng; thanh chịu lực phức tạp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p pdu 25/11/2023 21 0

 • Ebook Bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới - Cách chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh: Phần 1

  Ebook Bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới - Cách chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh: Phần 1

  Cuốn sách Bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới - Cách chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh do PGS.TS. Bùi Vũ Huy và GS.TS. Nguyễn Văn Kính chủ biên hỗ trợ cán bộ y tế các cấp những kiến thức cần thiết về căn nguyên gây bệnh, đặc điểm dịch tễ học, diễn biến bệnh, các biện pháp chẩn đoán, điều trị ban đầu, cũng như các biện pháp phòng ngừa các...

   149 p pdu 25/11/2023 8 0

 • Ebook Bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới - Cách chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh: Phần 2

  Ebook Bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới - Cách chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh: Phần 2

  Cuốn sách "Bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới - Cách chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh" gồm 3 nội dung chính: Các bệnh truyền nhiễm do virút; Các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn; Các bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng gây ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   121 p pdu 25/11/2023 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu200vi