• Dầm Trong Kết Cấu Thép

  Dầm Trong Kết Cấu Thép

  Tài liệu kiến trúc xây dựng

   17 p pdu 17/01/2012 37 0

 • Các Loại Liên Kết Trong Kết Cấu Thép

  Các Loại Liên Kết Trong Kết Cấu Thép

  Từ bản thép, thép hình nhờ có liên kết mới tạo thành kết cấu thép.

   22 p pdu 17/01/2012 31 0

 • Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

  Hệ thống CAD ứng dụng trong thiết kế công trình

  Thông thường sự ra đời của một công trình giao thông (cầu, đường, ...) bắt đầu từ việc nghiên cứu để chỉ ra sự cần thiết của công trình đó hay vai trò của nó trong đời sống xã hội. Sau đó bước khảo sát thiết kế sẽ được triển khai, kết quả của quá trình này là những tài liệu bao gồm bản vẽ, bản tính và bản thuyết minh để thể...

   36 p pdu 17/01/2012 36 0

 • Clorua natri

  Clorua natri

  Clorua natri, còn gọi là natri clorua, muối ăn, muối, muối mỏ, hay halua, là hợp chất hóa học với công thức hóa học NaCl. Clorua natri là muối chủ yếu tạo ra độ mặn trong các đại dương và của chất lỏng ngoại bào của nhiều cơ thể đa bào. Là thành phần chính trong muối ăn, nó được sử dụng phổ biến như là đồ gia vị và chất bảo quản thực phẩm...

   8 p pdu 17/01/2012 22 0

 • Canxi cacbonat

  Canxi cacbonat

  Từ chỗ là một chất độn rẻ tiền dùng để giảm giá thành chất dẻo, ngày nay canxi cacbonat nghiền (GCC) đã trở thành một trong những khoáng chất chức năng quan trọng nhất trong ngành sản xuất chất dẻo. Khi các nhà sản xuất chất dẻo phát triển những sản phẩm mới với những tính năng độc đáo, các nhà sản xuất GCC cũng liên tục đưa ra những loại...

   7 p pdu 17/01/2012 13 0

 • SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ TẢO BIỂN

  SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ TẢO BIỂN

  Những kết quả nghiên cứu cho thấy tảo biển Chlorellacó nhiều triển vọng ứng dụng tại Việt Nam, là nguồn sản xuất biodiesel phong phú mà không xâm hại an ninh lương thực như những loại cây trồng lấy dầu biodiesel khác. Đặc biệt, tảo có thể tồn tại ở bất cứ nơi nào có đủ ánh sáng, kể cả vùng hoang hoá, nước mặn, nước thải, lại có khả...

   25 p pdu 17/01/2012 20 0

 • Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 10

  Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 10

  tài liệu “Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt” là một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hết sưc sâu sắc và chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cần thiêt, công trình nghien cứu này rất được đáng chú ý vì cách tiếp cận mới trong việc đưa ra các lớp từ xét về phương diện ngữ pháp, tạo nên ảnh hưởng lớn trong ngành Việt Ngữ học

   11 p pdu 17/01/2012 23 0

 • Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 9

  Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 9

  tài liệu “Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt” là một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hết sưc sâu sắc và chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cần thiêt, công trình nghien cứu này rất được đáng chú ý vì cách tiếp cận mới trong việc đưa ra các lớp từ xét về phương diện ngữ pháp, tạo nên ảnh hưởng lớn trong ngành Việt Ngữ học

   12 p pdu 17/01/2012 24 0

 • Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 8

  Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 8

  tài liệu “Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt” là một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hết sưc sâu sắc và chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cần thiêt, công trình nghien cứu này rất được đáng chú ý vì cách tiếp cận mới trong việc đưa ra các lớp từ xét về phương diện ngữ pháp, tạo nên ảnh hưởng lớn trong ngành Việt Ngữ học

   12 p pdu 17/01/2012 16 0

 • Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 7

  Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 7

  tài liệu “Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt” là một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hết sưc sâu sắc và chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cần thiêt, công trình nghien cứu này rất được đáng chú ý vì cách tiếp cận mới trong việc đưa ra các lớp từ xét về phương diện ngữ pháp, tạo nên ảnh hưởng lớn trong ngành Việt Ngữ học

   12 p pdu 17/01/2012 30 0

 • Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 6

  Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 6

  tài liệu “Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt” là một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hết sưc sâu sắc và chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cần thiêt, công trình nghien cứu này rất được đáng chú ý vì cách tiếp cận mới trong việc đưa ra các lớp từ xét về phương diện ngữ pháp, tạo nên ảnh hưởng lớn trong ngành Việt Ngữ học

   12 p pdu 17/01/2012 24 0

 • Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 5

  Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt part 5

  tài liệu “Cơ cấu ngữ pháp tiếng Việt” là một công trình nghiên cứu ngôn ngữ học hết sưc sâu sắc và chi tiết. Được xây dựng trên nền tảng lý thuyết cần thiêt, công trình nghien cứu này rất được đáng chú ý vì cách tiếp cận mới trong việc đưa ra các lớp từ xét về phương diện ngữ pháp, tạo nên ảnh hưởng lớn trong ngành Việt Ngữ học

   12 p pdu 17/01/2012 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số