• CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  CHƯƠNG 4 QUẢN TRỊ NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Trong thời đại ngày nay, các ngân hàng thương mại được các cơ quan chức năng của chính phủ cấp phép hoạt động kinh doanh là để cung cấp các tiện ích và dịch vụ tài chính cho công chúng tại một khu vực địa lý nào đó.

   9 p pdu 17/01/2012 17 0

 • NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ NĂM 2007

  NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ NĂM 2007

  Tốc độ tăng trưởng năng suất (lao động, vốn, công nghệ), Kim ngạch và thành phần giỏ hàng xuất khẩu ...

   25 p pdu 17/01/2012 26 0

 • Tiểu luận : CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ VÀ TỰ DO TỈ GIÁ Ở VN

  Tiểu luận : CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ VÀ TỰ DO TỈ GIÁ Ở VN

  Qua hơn mười năm thực hiện đổi mới trong lĩnh vực tỷ giá chúng ta đã thu được những thành tựu bước đầu quan trọng. Đây là kết quả của quá trình cải cách sâu rộng mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội.

   14 p pdu 17/01/2012 20 0

 • Tiểu luận : CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ VÀ TỰ DO TỈ GIÁ Ở VN

  Tiểu luận : CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ VÀ TỰ DO TỈ GIÁ Ở VN

  Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia

   12 p pdu 17/01/2012 26 0

 • Confused word

  Confused word

  Here are some of the most commonly confused English word pairs. They have been chosen especially for ESL learners. The list is not complete.

   7 p pdu 17/01/2012 20 1

 • SECTION 06100 - CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES

  SECTION 06100 - CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES

  This Specification section addresses requirements and procedures for concrete work which shall include, but not be limited to, preparing concrete mixes of different classes, transporting and placing on prepared surfaces or in pre-prepared forms, including supplying and fixing of temporary and permanent formwork; vibrating, tamping and curing. This Specification section shall be applicable to all concrete and concrete construction including...

   35 p pdu 17/01/2012 24 0

 • [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

  Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.

   17 p pdu 17/01/2012 18 0

 • [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ ba KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

  [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ ba KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ

  Chương thứ ba KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NGÂN QUỸ Mục tiêu:Cung cấp kiến thức cơ bản về các nghiệp vụ kế toán thu chi tiền mặt trong các ngân hàng thương mại từ theo qui trình kế toán, xử lý các nghiệp vụ cụ thể và các thông tin kế toán cung cấp.

   11 p pdu 17/01/2012 21 0

 • [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Chương thứ hai BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về nội dung của báo cáo tài chính trong ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính.

   19 p pdu 17/01/2012 16 0

 • [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  [Kế Toán Ngân Hàng] Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

  Chương thứ nhất TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại.

   37 p pdu 17/01/2012 18 0

 • An Introduction to International Varieties of English

  An Introduction to International Varieties of English

  Tiêu đề của cuốn sách này, giống tiếng Anh quốc tế, đòi hỏi một số bình luận. Nó có thể được dự kiến ​​rằng điều này sẽ đề cập đến giống Tiếng Anh mà được sử dụng quốc tế, nhưng điều này không phải là lĩnh vực bình thường của sử dụng.

   144 p pdu 17/01/2012 26 1

 • Chiến tranh tiền tệ _ phần 4

  Chiến tranh tiền tệ _ phần 4

  được loại trừ đồng loạt ở các quốc gia Đức, Anh, Hà Lan, Áo, Scandinavis, dẫn đến việc lượng lưu thông tiền tệ của mỗi quốc gia bị co lại là rất lớn, từ đó đã dẫn đến cuộc đại suy thoái kinh tế nghiêm trọng kéo dài 20 năm ở châu Âu (Long Depression, 1873 – 1896). Ở Mỹ, “pháp lệnh thu hồi” và “pháp lệnh...

   12 p pdu 17/01/2012 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số