• Ebook Công nghệ gen trong nông nghiệp

  Ebook Công nghệ gen trong nông nghiệp

  Ebook Công nghệ gen trong nông nghiệp có cấu trúc gồm 4 chương trình bày các nội dung: Sản xuất, xác nhận và độ bền vững của cây trồng chuyển gen, những đặc tính mới của cây chuyển gen, công nghệ chuyển gen ở động vật, những lợi ích và thách thức của cây trồng chuyển gen. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p pdu 31/05/2018 42 1

 • Giáo trình Sinh học đại cương - Mai Xuân Lượng

  Giáo trình Sinh học đại cương - Mai Xuân Lượng

  Tài liệu gồm các chương: Chương I - Sinh học - Khoa học về sự sống; Chương II - Sinh học tế bào; Chương III - Năng lượng học; Chương IV - Cơ sở phân tử của di truyền học; Chương V - Di truyền học; Chương VI - Sự tiến hóa, biến dị và chọn lọc tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   117 p pdu 31/05/2018 36 1

 • Ebook Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Ebook Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật - NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ

  Trên cơ sở những báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức biên soạn cuốn sách “Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật” của Hội nghị toàn quốc lần thứ 6. Nội dung cuốn sách gồm bốn phần: Khu hệ động vật - thực vật; Đa dạng sinh học và bảo tồn; Tài nguyên sinh vật; Sinh thái...

   68 p pdu 30/04/2018 49 1

 • Ebook Dòng sông trôi khuất địa đàng: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Dòng sông trôi khuất địa đàng: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook "Dòng sông trôi khuất địa đàng" gồm các chương chính: Dòng sông số, mẹ châu Phi và con cháu của bà. mẹ châu phi và con cháu của bà

   199 p pdu 30/04/2018 37 1

 • Ebook Dòng sông trôi khuất địa đàng: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Dòng sông trôi khuất địa đàng: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook "Dòng sông trôi khuất địa đàng" gồm các chương chính: Kiến tha lâu đầy tổ, hàm thỏa dụng của chúa, quả bom nhân bản. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   343 p pdu 30/04/2018 55 1

 • Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Sinh lý học thực vật gồm 4 chương: Chương 1 - Sinh lý tế bào thực vật, chương 2 - Sự trao đổi nước ở thực vật, chương 3 - Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, chương 4 - Quang hợp.

   106 p pdu 28/02/2018 102 1

 • Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 2

  Giáo trình Sinh lý học thực vật: Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Sinh lý học thực vật gồm các chương: Chương 5 - Hô hấp, chương 6 - Sinh trưởng và phát triển của thực vật, chương 7 - Sinh lý chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi.

   93 p pdu 28/02/2018 81 1

 • Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 2

  Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: tính gen nhóm - Áp dụng ở sinh vật đơn bội sinh, các vấn đề tổng hợp, định luật Hardy- Weinberg - Tính tần số gen, định luật Hardy - Weinberg và sự thay đổi các tần số gen. Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p pdu 31/12/2017 85 1

 • Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 1

  Ebook Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Những câu hỏi và bài tập chọn lọc theo chủ đề của di truyền - Biến dị" cung cấp cho người đọc nội dung phần "Di truyền hình thái" bao gồm: sự truyền đạt các đặc tính di truyền, lai giữa các dòng khác nhau bằng một đặc tính duy nhất hay lai một tính, sự lai hai tính, sự lai nhiều tính,... Mời các bạn tham khảo.

   157 p pdu 31/12/2017 100 1

 • Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 1

  Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 1

  Cuốn sách "Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị" tập trung vào những kiến thức cơ bản về di truyền - Biến dị, những ứng dụng của di truyền và biến dị vào chọn giống trong chương trình Sinh học 11 và 12. Phần 1 sau đây trình bày những kiến thức lý thuyết cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p pdu 31/12/2017 75 1

 • Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 2

  Ebook Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các vấn đề cơ bản về di truyền - Biến dị" phần 2 giới thiệu tới người đọc các bài tập chọn lọc về di truyền - Biến dị, những vấn đề lý thuyết cơ bản được sử dụng để giải bài tập, các công thức cơ bản, hướng dẫn giải bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   181 p pdu 31/12/2017 78 1

 • Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Ebook Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang tự ôn và luyện thi Sinh học" trình bày tóm tắt lí thuyết, câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, bài tập tự luận và trắc nghiệm phần "Cơ chế di truyền" bao gồm: Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p pdu 30/11/2017 78 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số