Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 3 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Bài giảng "Nhập môn ngành Kế toán - Chương 3: Chương trình đào tạo ngành Kế toán bậc đại học" sẽ cung cấp cho người đọc kiến thức về mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo ngành Kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.