Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 1 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Bài giảng cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về ngành kế toán, quá trình phát triển ngành kế toán trên thế giới và Việt Nam, xu hướng phát triển ngành kế toán trong thế kỷ XXI, chức năng của kế toán trong nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.