Bài giảng Nhập môn ngành Kế toán: Chương 2 - Đại học Ngân hàng TP.HCM

Chương 2 bộ bài giảng "Nhập môn ngành Kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức nền, kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng cần thiết để học tập và làm việc trong ngành Kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.