Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Mục đích và nội dung dạy học toán ở trường THPT - Tăng Minh Dũng

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Mục đích và nội dung dạy học toán ở trường THPT, cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền thụ tri thức, kĩ năng Toán học và kĩ năng vận dụng toán học vào thực tiễn; Phát triển năng lực trí tuệ chung; Giáo dục tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và thẩm mĩ; Đảm bảo chất lượng phổ cập, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu về toán.