Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học định lí - Tăng Minh Dũng

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Dạy học định lí, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm định lí; Dạy học định lí; Dạy học chứng minh. Mời các bạn cùng tham khảo!