Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Tổng quan về bộ môn Phương pháp dạy học toán - Tăng Minh Dũng

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Phương pháp dạy học toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng và nhiệm vụ; Các khoa học liên quan; Phương pháp nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!