Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Phương pháp dạy học Toán - Tăng Minh Dũng

Bài giảng Lý luận dạy học môn Toán 1: Phương pháp dạy học Toán, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phương pháp dạy học; Phân loại tổng thể các phương pháp dạy học toán; Dạy học đặt và giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!