• Câu hỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu hỏi về Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sau đây là 16 câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua việc tham khảo tài liệu này sẽ giúp cho các bạn làm quen được với dạng bài tập trắc nghiệm cũng như bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết

   20 p pdu 28/11/2015 211 7

 • Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh kèm đáp án

  Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh kèm đáp án

  Trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức của môn học kèm đáp án trả lời sẽ giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn.

   49 p pdu 19/11/2015 167 2

 • Bài thuyết trình: Xuất khẩu cá tra và cá basa của Việt Nam sang thị trường Mỹ

  Bài thuyết trình: Xuất khẩu cá tra và cá basa của Việt Nam sang thị trường Mỹ

  Hoạt động nuôi cá tra, cá basa bắt đầu phát triển dưới hình thức bè cá và hầm cá tại An Giang và Đồng Tháp. Nuôi cá bè, vốn được du nhập theo kinh nghiệm của ngư dân trên Hồ Tông - lê - sáp của Campuchia, nhanh chóng trở thành hình thức chủ yếu nuôi cá tra và basa. Tháng 5 năm 1995: Áp dụng thành công công nghệ tạo giống nhân tạo cho cá tra và basa....

   23 p pdu 21/11/2012 171 4

 • Di truyền học - Quần thể & Tiến hóa

  Di truyền học - Quần thể & Tiến hóa

  Bài thuyết trình Di truyền học - Quần thể & Tiến hóa trình bày các nội dung chính: Định nghĩa về loài, vốn gen, quần thể, tần số alen và di truyền học quần thể; sự di truyền trong quần thể; các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng di truyền của quần thể; di truyền học quần thể và sự hình thành các loài; tiến hóa phân tử. Mời các bạn...

   53 p pdu 30/10/2012 172 1

 • Di truyền đại cương

  Di truyền đại cương

  Thuật ngữ "di truyền" (geneties) xuất phát từ gốc latinh là gentikos (nguồn gốc). Di truyền học là một bộ môn của sinh học, chuyên đi sâu nghiên cứu hai đặc tính cơ bản của sự sống là tính di truyền và tính biến dị. Thuật toán di truyền: Xây dựng hệ thống truyền tải. Tạo ra các chương trình ngôn ngữ mô tả phàn cứng của hàm số chuyên dụng cao cho...

   78 p pdu 17/10/2012 185 1

 • Tồn tại của Mendel và bổ sung của di truyền học hiện đại

  Tồn tại của Mendel và bổ sung của di truyền học hiện đại

  Tồn tại của Mendel về nhận thức tính trạng trội: Mendel cho ranừg chỉ có hiện tượng trội hoàn toàn. Mendel cho ranừg mỗi cặp nhân tố di truyền xác định một tính trạng. Với quan điểm di truyền độc lập Mendel cho rằng mỗi cặp nhân tố di truyền phải nằm trên 1 cặp NST. Mendel chưa đưa ra được mối quan hệ giữa gen, môi trường và tính trạng. Bổ...

   35 p pdu 17/10/2012 174 1

 • Ribosome

  Ribosome

  Ribốme còn gọi là hạt Palad, được Palade mô tả đầu tiên vào năm 1953, là bào quan có mặt trong tất cả các tế bào sinh vật sống. Đảm nhiệm chức năng thực hiện sinh tổng hợp protein của tế bào. Nằm tự do trong tế bào chất hoặc bám trên màng của mạng lưới nội chất. Ribosome là những khối hình cầu hay hình trứng, đường kính 150Ao. Nằm tự do...

   44 p pdu 17/10/2012 106 1

 • Sự phát sinh giao tử

  Sự phát sinh giao tử

  Giao tử là tế bào sinh dục có chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) được hình thành từ quá trình giảm phân của tế bào sinh giao tử (2n) có khả năng thụ tinh tạo ra hợp tử. - Có 2 loại giao tử : giao tử đực còn được gọi là tinh trùng và giao tử cái còn được gọi là trứng. Thí dụ : Người : 2n = 46 giao tử : n = 23 Ruồi giấm : 2n = 8 giao tử...

   34 p pdu 17/10/2012 168 2

 • Nhân tế bào

  Nhân tế bào

  Nhân tế bào là bào quan lớn nhất dễ nhìn thấy dưới kính hiển vi thường. Nhân chiếm khoảnh 10% thể tích, nhưng nó chứa hầu như toàn bộ DNA của tế bào (95%). Nhân là trung tâm hoạt động của tế bào, gồm có: màng nhân, dịch nhân, nhiễm sắc thể và hạch nhân. Nhân tế bào là bào quan tối quan trọng trong tế bào sinh vật nhân chuẩn. Nó chứa các nhiễm...

   33 p pdu 17/10/2012 152 2

 • Lạp lục và sự di truyền tế bào chất ở lục lạp

  Lạp lục và sự di truyền tế bào chất ở lục lạp

  Lục lạp là một trong ba dạng lạp thể (vô sắc lạp, sắc lạp, lục lạp) chỉ có trong các tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật. Hình dáng, kích thước và sự phân bố của lục lạp ở những loài khác nhau thì khác nhau. Lục lạp không chỉ có bộ máy quang hợp hoàn chỉnh, mà cả hệ thống tổng hợp protein riêng, màng của lục lạp giúp xảy ra sự...

   30 p pdu 17/10/2012 278 1

 • Liên kết gene

  Liên kết gene

  Các gene nằm trên cùng một NST thì phân ly cùng nhau trong quá trình phân bào và làm thành nhóm liên kết, số nhóm liên kết của mỗi loài thường ứng với số NST đơn bội của loài. Ví dụ như người ta chỉ phát hiện được đầy đủ các nhóm liên kết ứng với số NST ở các đối tượng như là ngô, cà chua, đậu hà lan, ruồi giấm, Neurospora crassa. Ý nghĩa...

   35 p pdu 17/10/2012 162 1

 • Lai một cặp tính trạng

  Lai một cặp tính trạng

  Lai một cặp tính trạng là phép lai trong đó cặp bố mẹ thuần chủng, khác biệt nhau về 1 cặp tính trạng tương phản. Phép lai thuận nghịch là phép lai có sự thay đổi vị trí bố mẹ. Trong thí nghiệm của Menden, phép lai thuận nghịch cho kết quả giống nhau. Khi lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về 1 cặp tính trạng tương phản thì các cơ thể lai...

   29 p pdu 17/10/2012 153 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu