Thông tin về Bộ Giáo dục đại học

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” và hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” từ ngày 15/4/2011 đến ngày 15/5/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện các công việc sau:

1. Phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức lễ phát động “Tháng hành động” tại địa phương.

 

2. Chỉ đạo các đơn vị truyền thông, huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện thích hợp để giáo dục kiến thức về an toàn thực phẩm, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), đặc biệt là nội dung Luật An toàn thực phẩm; chuyển tải thông tin về các hoạt động quản lý chất lượng VSATTP; biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm chất lượng VSATTP.

 

3. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các văn bản pháp luật về VSATTP. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm điều kiện VSATTP theo đúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đủ điều kiện VSATTP cung cấp thực phẩm và thức ăn cho các bếp ăn tập thể trong nhà trường.


Hướng dẫn khai thác thư viện số