Sinh viên Khoa CNTT-Trường ĐH Phạm Văn Đồng được tuyển dụng làm việc tại Công ty FTP Đà Nẵng

Tháng 6/2012 Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Phạm Văn Đồng có khóa đầu tiên tốt nghiệp đại học ra trường chuyên ngành công nghệ thông tin. Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp, Công ty cổ phần phần mềm FPT – Chi nhánh Đà Nẵng đã gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin nhằm tổ chức thi tuyển dụng những sinh viên ra trường có nguyện vọng về làm việc lâu dài tại công ty.

Tháng 6/2012 Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Phạm Văn Đồng có khóa đầu tiên tốt nghiệp đại học ra trường chuyên ngành công nghệ thông tin. Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp, Công ty cổ phần phần mềm FPT – Chi nhánh Đà Nẵng đã gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin nhằm tổ chức thi tuyển dụng những sinh viên ra trường có nguyện vọng về làm việc lâu dài tại công ty.

      Đăng ký tuyển dụng có 40 sinh viên tham gia. Trước tiên, sinh viên phải làm bài kiểm tra kiến thức chuyên ngành (bằng tiếng Anh), những sinh viên đạt yêu cầu bài kiểm tra sẽ được công ty phỏng vấn trực tiếp.
     Vòng 1, làm bài kiểm tra có 22 sinh viên đạt yêu cầu. Vòng 2, phỏng vấn có 16 sinh viên được tuyển dụng chính thức vào làm việc tại công ty. Các sinh viên này được công ty huấn luyện 3 tháng (từ tháng 6/2012 đến tháng 9/2012) trước khi  bổ nhiệm chính thức tại các bộ phận chuyên môn. 
    Đến nay thời gian huấn luyện đã hoàn thành, bắt đầu từ 1/10/2012 các sinh viên được bố trí vào các nhóm lập trình và đảm nhận công việc kiểm thử phần mềm.


17 sinh viên vừa tôt nghiệp đại học Khoa CNTT – Đại học Phạm Văn Đồng đang làm việc tại Công ty
Cổ phần phần mềm FPT – Chi nhánh Đà Nẵng
 

    Ngoài 16 sinh viên đại học CNTT được tuyển dụng, còn có em Võ Minh Đương - nguyên là sinh viên khóa 6 - Cao đẳng công nghệ thông tin của Khoa cũng đã được tuyển dụng và đang được huấn luyện.
    Đặc biệt, trong 16 sinh viên đại học công nghệ thông tin được tuyển dụng làm việc tại công ty cổ phần phần mềm FPT – Chi nhánh Đà Nẵng, có 2 sinh viên: Nguyễn Tướng Kinh và Trần Quốc Toản vừa được các chuyên gia Nhật Bản phỏng vấn và chọn lựa cho đi Nhật Bản để tiếp thu dự án về triển khai. Dự kiến hai sinh viên này sẽ đi Nhật Bản vào khoảng giữa tháng 10/2012.


03/10/2012 16:37
Hướng dẫn khai thác thư viện số