Phối hợp đẩy mạnh chống mù chữ ở biên giới, hải đảo

Nhằm củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2011-2015, Bộ GD-ĐT vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Chương trình đẩy mạnh công tác chống mù chữ.

Mục tiêu của chương trình này là giải quyết một cách cơ bản tình trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học, thất học ở khu vực biên giới, hải đảo nhằm duy trì và củng cố kết quả chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học.
 
Theo đó, ngành Giáo dục và bộ đội biên phòng sẽ dạy kết hợp giữa học văn hóa với phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó sẽ phối hợp tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá khách quan thực trạng người mù chữ, tái mù chữ, học sinh bỏ học, nghỉ học, nhu cầu học tập của người dân trong cộng đồng và hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng hai khu vực này.
 
Sau khi điều tra sẽ tổ chức và vận động bà con đi học để duy trì các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, tổ chức các hoạt động trong trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn biên giới, hải đảo.
 
Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia thực hiện Chương trình xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ và chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng nhu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên giao công nghệ…
 
Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, những năm qua, công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ở địa bàn biên giới đã mang lại hiệu quả tích cực về mặt xã hội, góp phần nâng cao dân trí, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới cho đồng bào các dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, hiện nay số lượng người mù chữ và tái mù chữ, tỷ lệ học sinh bỏ học, nghỉ học ở các khu vực này vẫn còn cao. Hàng ngàn thôn, bản vùng sâu giáp biên giới chưa có lớp học hoặc có lớp học nhưng còn tranh tre, tạm bợ.


Hướng dẫn khai thác thư viện số