• Ebook Giáo dục học sinh tiêu học theo phương pháp Nhật Bản: Phần 2

  Ebook Giáo dục học sinh tiêu học theo phương pháp Nhật Bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Giáo dục học sinh tiêu học theo phương pháp Nhật Bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Gợi ý cho trẻ đối phó tình huống rắc rồi ở trường tiểu học; Gợi ý cho học sinh tiểu học hình thành một số phẩm chất, thói quen đúng đắn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   86 p pdu 25/09/2023 6 0

 • Ebook Giáo dục học sinh tiêu học theo phương pháp Nhật Bản: Phần 1

  Ebook Giáo dục học sinh tiêu học theo phương pháp Nhật Bản: Phần 1

  Tài liệu "Giáo dục học sinh tiêu học theo phương pháp Nhật Bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Gợi ý cho trẻ bắt đầu vào tiểu học; Bồi dưỡng lòng yêu thương cho bé; Rèn luyện tư duy khoa học cho bé; Gợi ý cho trẻ đối phó tình hướng rắc rồi ở trường tiểu học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   112 p pdu 25/09/2023 8 0

 • Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình chuyên đề "Rèn kĩ năng giải toán tiểu học" trình bày các nội dung: Phương pháp sơ đồ đoạn thẳng; phương pháp rút về đơn vị và tỉ số, phương pháp chia tỉ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p pdu 25/09/2023 7 0

 • Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình chuyên đề Rèn kĩ năng giải toán tiểu học (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình chuyên đề "Rèn kĩ năng giải toán tiểu học" trình bày các nội dung: Phương pháp thử chọn, phương pháp thử, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp tính ngược từ cuối, phương pháp thay thế, phương pháp diện tích, phương pháp đồ thị, phương pháp đại số, phương pháp ứng dụng nguyên lí Đi-Rích–Lê. Mời...

   82 p pdu 25/09/2023 10 0

 • Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 2

  Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng dẫn trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   127 p pdu 25/09/2023 10 0

 • Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 1

  Ebook Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non: Phần 1

  Cuốn sách "Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lí luận về giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non; mô hình tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p pdu 25/09/2023 7 0

 • Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 3 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 3 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 3 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Đặc điểm chính về hình thể và chu kỳ sinh học Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma, Leishmania; Bệnh gây bởi Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma, Leishmania; Đặc điểm dịch tễ học, nguyên tắc phòng bệnh của các bệnh gây ra do đơn bào đường máu và nội tạng.

   87 p pdu 25/09/2023 2 0

 • Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 4 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 4 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày đặc điểm chính về hình thể và chu kỳ sinh học của đơn bào gây bệnh; Mô tả đặc điểm các bệnh do đơn bào gây nên; Mô tả đặc điểm dịch tễ học và trình bày nguyên tắc phòng bệnh do đơn bào gây nên.

   76 p pdu 25/09/2023 3 0

 • Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 5 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 5 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 5 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày khái quát tình hình ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng ở Việt Nam; Trình bày điều kiện lan tràn và đặc điểm dịch tễ học của bệnh ký sinh trùng; Phân tích các yếu tố nguy cơ về địa lý tự nhiên, kinh tế, xã hội, tập quán trong dịch tễ học KST ở...

   26 p pdu 25/09/2023 2 0

 • Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 6 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 6 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 6 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên mô tả các vấn đề ký sinh trùng ở Việt Nam; trình bày tác hại của vấn đề ký sinh trùng đối với sức khỏe cộng đồng; mô tả các cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng của những vấn đề ký sinh trùng; trình bày biện pháp phòng chống vấn đề ký sinh trùng cho...

   34 p pdu 25/09/2023 4 0

 • Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 1 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 1 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 1 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày những khái niệm cơ bản dùng trong khoa học ký sinh trùng; Mô tả những đặc điểm cơ bản về hình thái, đặc điểm ký sinh và bệnh ký sinh trùng ở Việt Nam; Giải thích nguyên tắc phòng ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng.

   48 p pdu 25/09/2023 3 0

 • Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 2 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 2 - Trường ĐH Y tế Công cộng

  Bài giảng Ký sinh trùng y học: Chương 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày những đặc điểm cơ bản của giun sán truyền qua đất và thực phẩm; Mô tả đặc điểm cơ bản của bệnh do giun sán truyền qua đất và thực phẩm; Giải thích nguyên tắc, biện pháp phòng chống bệnh do giun sán truyền qua đất và thực phẩm.

   99 p pdu 25/09/2023 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu25810vi