• Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tập trung vào những nội dung chủ yếu trong môn sinh hóa. Sách được viết dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, tập trung giải đáp 38 phần. Phần 1 gồm các câu hỏi – bài tập có liên quan đến các vấn đề quan trọng và chủ yếu trong kiến thức...

   46 p pdu 23/10/2022 15 0

 • Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" phần 2 trình bày phần trả lời được mở rộng và đi sâu vào những điểm quan trọng có phân tích,lý giả để giúp cho việc ôn tập nắm vững kiến thức cơ bản và giải thích các hiện tượng Sinh hóa, các mối liên quan của con đường trao đổi chất và lượng diễn ra trong cơ...

   45 p pdu 23/10/2022 10 0

 • Giáo trình Địa lí tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển và thủy quyển): Phần 1

  Giáo trình Địa lí tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển và thủy quyển): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Địa lí tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển và thủy quyển)" nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm chung về khí quyển; năng lượng của mặt đất và khí quyển; chế độ nhiệt của khí quyển; nước trong khí quyển; khí áp và gió; khí hậu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   109 p pdu 23/10/2022 11 0

 • Giáo trình Địa lí tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển và thủy quyển): Phần 2

  Giáo trình Địa lí tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển và thủy quyển): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Địa lí tự nhiên đại cương 2 (Khí quyển và thủy quyển)" nhằm trang bị cho sinh viên các khái niệm về thủy quyển; biển - đại dương; nước trên lục địa; phương pháp giảng dạy phần khí quyển và thủy quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   110 p pdu 23/10/2022 10 0

 • Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám: Phần 1 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám: Phần 1 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Giáo trình "Trắc địa ảnh viễn thám" có kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần. Phần 1 của giáo trình cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: khái niệm phương pháp đo ảnh; cơ sở toán học của phương pháp đo ảnh; những tính chất hình học cơ bản của bản đo trong chụp ảnh hàng không; nguyên lý nhìn và đo lập thể;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p pdu 23/10/2022 11 0

 • Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám: Phần 2 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Giáo trình Trắc địa ảnh viễn thám: Phần 2 - TS. Đàm Xuân Hoàn

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Trắc địa ảnh viễn thám" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: đoán đọc và điều vẽ ảnh; công nghệ thành lập bản đồ bằng phương pháp ảnh đơn; những khái niệm cơ bản về ảnh vệ tinh; lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng nghiên cứu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p pdu 23/10/2022 10 0

 • Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề kiến thức cơ bản trong dạy học Địa lý, vấn đề tư duy địa lý và phương pháp phát triển tư duy địa lý, vấn đề giảng dạy địa lý tự nhiên, vấn đề giảng dạy địa lý kinh tế - xã hội ở THPT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   162 p pdu 24/09/2022 18 0

 • Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách một số vấn đề trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông trình bày các nội dung: Vấn đề giảng dạy Địa lý địa phương ở các trường phổ thống; vấn đề thiết kế bài giảng trong dạy - học Địa lý ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p pdu 24/09/2022 18 0

 • Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non" trình bày những vấn đề chung bao gồm: Một số khái niệm cơ bản; chức năng quản lý giáo dục trường mầm non, mục tiêu quản lý giáo dục trường mầm non; nguyên tắc quản lý giáo dục mầm non, phương pháp quản lý giáo dục mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p pdu 24/09/2022 13 0

 • Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Ebook Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Một số vấn đề về quản lý giáo dục mầm non" trình bày những vấn đề về quản lý trường mầm non bao gồm: Vị trí, tính chất, nhiệm vụ của trường mầm non; tổ chức bộ máy trường mầm non; hiệu trưởng người chịu trách nhiệm quản lý trong trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p pdu 24/09/2022 12 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Lí luận giáo dục thể chất là khoa học, nhiệm vụ và nguyên tắc giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non, nội dung giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Mời...

   303 p pdu 24/09/2022 17 0

 • Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non (in lần thứ 11): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non trình bày các nội dung: Hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, tổ chức công tác giáo dục thể chất cho trẻ ở trường mầm non. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p pdu 24/09/2022 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số