• Chuyên Đề Phương Trình & Hệ Phương Trình

  Chuyên Đề Phương Trình & Hệ Phương Trình

  Tài liệu tham khảo Chuyên đề Phương trình và Hệ phương trình, dành cho các bạn học sinh khối THPT.

   12 p pdu 17/01/2012 1073 1

 • Các quá trình biến nạp, tải nạp và tiếp hợp ở vi khuẩn

  Các quá trình biến nạp, tải nạp và tiếp hợp ở vi khuẩn

  Hình thức sinh sản chủ yếu của vi khuẩn là phân đôi tế bào, qua quá trình phân đôi vật chất di truyền của vi khuẩn mẹ sẽ được truyền cho các vi khuẩn con. Tuy nhiên cũng có trường hợp vật chất di truyền của vi khuẩn này (vi khuẩn cho) chuyển sang vi khuẩn nhận thuộc chủng khác, có ba cách chuyển thông tin di truyền từ tế bào cho sang tế bào nhận...

   9 p pdu 17/01/2012 733 1

 • LUYỆN TẬP MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

  LUYỆN TẬP MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH

  Kiến thức: HS được củng cố các kiến thức về đại lượng TLT, TLN. +Kỹ năng: Có kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để vận dụng giai bài toán nhanh và đúng. +Thái độ: Có ý thức vận dụng vào giải các bài toán thực tế.

   8 p pdu 17/01/2012 585 1

 • TUYỂN TẬP 10 NĂM ĐỀ THI OLYMPIC 30/4 MÔN HÓA HỌC 10

  TUYỂN TẬP 10 NĂM ĐỀ THI OLYMPIC 30/4 MÔN HÓA HỌC 10

  Một số nguyên dương n1 được gọi là hoàn toàn không chính phương nếu n không có ước chính phương khác 1. Chứng minh rằng nếu n là hợp số và n−1 chia hết cho φ(n) thì n hoàn toàn không chính phương và n có ít nhất là 3 ước nguyên tố (trong đó φ(n) là các số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n).

   34 p pdu 10/05/2012 392 1

 • Đề kiểm tra Toán rời rạc

   Đề kiểm tra Toán rời rạc

  1, Câu nào sau đây KHÔNG là một mệnh đề ? a, Hôm nay không phải thứ hai. b, x là bạn cùng lớp với Lan. c, Nếu hôm nay trời nắng thì tôi sẽ đi chơi. d, Có một người trong lớp không biết môn toán Rời rạc. trong đó x thuộc tập con người. 2, Phương trình x + y + z = 15 có số nghiệm nguyên không âm là: a,136 b, 455 c, 15 d, 30

   19 p pdu 03/04/2012 326 1

 • Bài tập vật lý đại cương

  Bài tập vật lý đại cương

  Từ độ cao h = 25m một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu vo = 15m/s. Hãy xác định : a) Quĩ đạo của vật b) Thời gian chuyển động của vật từ khi ném cho tới khi chạm đất. c) Gia tốc toàn

   42 p pdu 15/03/2012 324 9

 • Giáo trình Hóa học đại cương: Phần 1 - Lê Mậu Quyền

  Giáo trình Hóa học đại cương: Phần 1 - Lê Mậu Quyền

  Giáo trình Hóa học đại cương của tác giả Lê Mậu Quyền là giáo trình giảng dạy môn Hóa đại cương cho sinh viên các trường cao đẳng có học về môn Hóa đại cương này. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 6 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các nội dung: Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa trị và...

   116 p pdu 11/11/2014 299 17

 • Giáo trình Sức bền vật liệu (Tập 1): Phần 2 - Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng

  Giáo trình Sức bền vật liệu (Tập 1): Phần 2 - Lê Quang Minh, Nguyễn Văn Vượng

  Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn Giáo trình Sức bền vật liệu (Tập 1) sau đây tương ứng với phần II trong giáo trình trình bày các bài toán thuộc về thanh. Phần này gồm nội dung chương 5 đến chương 13, trình bày: Đặc trưng hình học của một hình phẳng; thanh, nội lực trong thanh;.... Mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần 2 tập 1 của giáo trình.

   178 p pdu 11/11/2014 291 7

 • Giáo trình Truyền nhiệt: Phần 1 - GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên)

  Giáo trình Truyền nhiệt: Phần 1 - GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên)

  Giáo trình Truyền nhiệt do GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên) biên soạn đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất của lí thuyết truyền nhiệt, truyền chất nhằm giúp bạn đọc có khả năng độc lập giải quyết một số vấn đề phổ biến về truyền nhiệt, truyền chất. Sách gồm 5 phần với 11 chương. Phần 1 cuốn sách sau đây gồm nội dung 5 chương...

   107 p pdu 11/11/2014 289 2

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - Hà Văn Sơn (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - Hà Văn Sơn (chủ biên)

  Giáo trình Lý thuyết thống kê do Văn Sơn (chủ biên) biên soạn gồm 13 chương và phần phụ lục. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu, trình bày các nội dung: Giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường,... Mời bạn đọc cùng tham...

   147 p pdu 11/11/2014 280 11

 • Vật lý đại cương - Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Vật lý đại cương - Hiện tượng cảm ứng điện từ

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên môn vật lý - Giáo trình vật lý đại cương.

   16 p pdu 15/03/2012 277 8

 • Giáo trình Cơ học vật rắn: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Cơ học vật rắn: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Cơ học vật rắn gồm có tất cả 6 chương và phần các bài toán điển hình. Phần 1 giáo trình sau đây trình bày các nội dung: Động học các hệ chất, chuyển động của một vật rắn, nghiên cứu động lực các hệ chất.

   70 p pdu 11/11/2014 271 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số