• Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1)" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hàm sóng và toán tử; những tiên đề của cơ học lượng tử; một số hệ đơn giản, nguyên tử hiđro; nhiều hệ electron. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p pdu 25/11/2023 29 0

 • Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử (Tập 1)" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: những phương pháp lượng tử tính gần đúng; nguyên tử nhiều electron; tính đối xử của phân tử và lí thuyết nhóm; đại cương về phân tử và liên kết cộng hoá trị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   144 p pdu 25/11/2023 25 0

 • Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 1

  Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết" trình bày những nội dung chính sau: cơ học vật rắn; động học; động học điểm; các chuyển động cơ bản của vật rắn; chuyển động song phẳng của vật rắn; tổng hợp chuyển động; động học cơ cấu; các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học; hệ lực phẳng; hệ lực không gian;...

   278 p pdu 25/11/2023 25 0

 • Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 2

  Ebook Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Cơ học ứng dụng - Phần Lý thuyết" tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: Sức bền vật liệu; nội lực - ứng suất; quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang; kéo - nén đúng tâm; xoắn thuần túy của thanh thẳng; uốn phẳng của thanh thẳng; thanh chịu lực phức tạp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   155 p pdu 25/11/2023 21 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 2 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 2 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng "Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 2 - Hệ lực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Biểu diễn véc tơ lực, tổng hợp các lực cùng điểm đặt, phân tích lực thành nhiều thành phần, véc tơ chính của hệ lực; Mô men của lực đối với một điểm, một trục, mô men chính của hệ lực; Ngẫu lực, ngẫu lực tương đương, thu gọn...

   17 p pdu 26/10/2023 30 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 4 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 4 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng "Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 4 - Ma sát" được biên soạn với các nội dung chính sau: Mở đầu và phân loại ma sát; Ma sát trượt khô – Ma sát Coulomb; Ma sát lăn; Nêm; Ma sát trong vít me-đai ốc ren chữ nhật; Ma sát giữa dây đai và đai - Công thức Euler: Bộ truyền đai, phanh đai. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   13 p pdu 26/10/2023 10 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 1 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 1 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng "Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 1 - Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học" được biên soạn với các nội dung chính sau: Mở đầu về tĩnh học; Các khái niệm cơ bản của tĩnh học; Hệ tiên đề tĩnh học; Liên kết - lực liên kết - Nguyên lý cắt; Các bài toán cơ bản của tĩnh học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   7 p pdu 26/10/2023 9 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 5 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 5 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng "Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 5 - Trọng tâm vật rắn" được biên soạn với các nội dung chính sau: Trọng tâm của hệ chất điểm; Trọng tâm của vật rắn; Các công thức Pappus và Guldinus; Xác định trọng tâm bằng thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   10 p pdu 26/10/2023 14 0

 • Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 3 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 3 - Nguyễn Quang Hoàng

  Bài giảng "Cơ học kỹ thuật (Phần Tĩnh học): Chương 3 - Cân bằng của vật rắn và hệ vật rắn" được biên soạn với các nội dung chính sau: Điều kiện cân bằng của vật rắn; Cân bằng của vật rắn phẳng; Cân bằng của vật rắn không gian; Phân tích hệ thanh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   20 p pdu 26/10/2023 13 0

 • Ebook Kỹ thuật nhiệt - NXB Giáo dục

  Ebook Kỹ thuật nhiệt - NXB Giáo dục

  Ebook "Kỹ thuật nhiệt" của PTS. Nguyễn Bốn và PTS. Hoàng Ngọc Đồng có kết cấu nội dung gồm 2 phần: Phần thứ nhất là nhiệt động học Kỹ thuật, phần này gồm 7 chương, trong đó trình bày các khái niệm, các định luật tổng quát của nhiệt động học và ứng dụng. Phần thứ hai là truyền nhiệt và phân phụ lục, phần này gồm 5 chương trình bày các...

   145 p pdu 13/07/2018 222 3

 • Ebook Vật lý thống kê và nhiệt động lực - TS. Đỗ Xuân Hội

  Ebook Vật lý thống kê và nhiệt động lực - TS. Đỗ Xuân Hội

  Cuốn sách này được trình bày với nỗ lực lớn về mặt sư phạm, ngoài phần bài tập kèm theo mỗi chương để củng cố cũng như để đào sâu thêm những kiến thức đã được phân tích trong phần lý thuyết, một số đề tài lớn hơn được soạn dưới dạng các “vấn đề” để sinh viên tập làm quen với việc nghiên cứu từng đề tài khoa học trọn...

   163 p pdu 13/07/2018 230 3

 • Ebook Động lực học cát biển: Hướng dẫn các ứng dụng thực hành - R. Soulsby

  Ebook Động lực học cát biển: Hướng dẫn các ứng dụng thực hành - R. Soulsby

  Để cung cấp thêm thông tin khoa học hiện đại và góp phần nâng cao kiến thức cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các kỹ sư thực hành ở lĩnh vực này, các tác giả biên dịch cuốn “Động lực học cát biển: Hướng dẫn các ứng dụng thực hành” của R. Soulsby. Cuốn sách trình bày ngắn gọn về các tác nhân, cơ chế, các quan điểm và các phương pháp nghiên...

   194 p pdu 13/07/2018 219 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=pdu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERpdu25801292vi