• Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic" cung cấp cho người học các kiến thức: Mệnh đề, dạng mệnh đề, vị từ, lượng từ, quy tắc suy luận, nguyên lý quy nạp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   69 p pdu 30/06/2018 116 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Số nguyên" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép chia, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất, nguyên tố cùng nhau. Bài giảng hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   15 p pdu 30/06/2018 94 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 6: Đại số Boole" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số Boole, mạng logic, cổng NAND và cổng NOR, biểu đồ Karnaugh, tế bào, đa thức tối thiểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p pdu 30/06/2018 94 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Phép đếm và hệ thức đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý đếm cơ bản, giải tích tổ hợp, hoán vị lặp, tổ hợp lặp, hệ thức đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p pdu 30/06/2018 80 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp (khái niệm, các phép toán trên tập hợp, tập các tập con của một tập hợp, tích Descartes), ánh xạ (định nghĩa, ánh xạ hợp, ảnh và ảnh ngược,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p pdu 30/06/2018 73 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - Lê Văn Luyện

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan hệ hai ngôi, quan hệ tương đương, quan hệ thứ tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn này và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   39 p pdu 30/06/2018 78 1

 • Ebook Lược sử thời gian: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Lược sử thời gian: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 gồm các nội dung: Bức tranh của chúng ta về vũ trụ, không gian và thời gian, vũ trụ giãn nở, nguyên lý bất định, các hạt cơ bản và các lực tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   86 p pdu 31/05/2018 76 2

 • Ebook Lược sử thời gian: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Lược sử thời gian: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 gồm các nội dung: Nguồn gốc và số phận của vũ trụ, mũi tên của thời gian, lý thuyết thống nhất của vật lý học,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   95 p pdu 31/05/2018 75 2

 • Ebook Ai là người đầu tiên: Phần 1 - NXB Thế giới

  Ebook Ai là người đầu tiên: Phần 1 - NXB Thế giới

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Ai là người đã phát minh ra dòng điện, ai là người đã sáng chế ra que diêm, ai là tác giả của chiếc máy chữ đầu tiên, ai đã làm ra bơ đầu tiên, ai đã làm ra giấy, ai đã làm ra hàn thử biểu, ai đã làm ra những chiếc kính đầu tiên,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   23 p pdu 30/04/2018 86 1

 • Ebook Ai là người đầu tiên: Phần 2 - NXB Thế giới

  Ebook Ai là người đầu tiên: Phần 2 - NXB Thế giới

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Ai đã nghĩ ra la bàn, ai đã nghĩ ra môn nhẩy dù, ai đã nghĩ ra máy ảnh, ai đã nghĩ ra những con tem, ai đã nghĩ ra trò đánh bài, ai đã nghĩ ra tấm bản đồ đầu tiên, ai đã phát hiện ra cà phê,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   24 p pdu 30/04/2018 80 1

 • Ebook Sinh lý thể dục thể thao

  Ebook Sinh lý thể dục thể thao

  Nội dung ebook trình bày các vấn đề về sinh lý vận động, cách phân loại và đặc tính sinh lý chung của các bài tập thể thao, cơ sở sinh lý các tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm các trạng thái sinh lý của cơ thể xuất hiện trong hoạt động thể dục thể thao, đặc điểm sinh lý lứa tuổi trong tập luyện thể dục thể thao, đặc...

   62 p pdu 30/04/2018 74 1

 • Ebook Tự luyện nội công Thiếu Lâm Tự: Phần 2

  Ebook Tự luyện nội công Thiếu Lâm Tự: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Bài tập nội công đầu tiên, bài tập nội công thứ nhì, bài tập nội công thứ ba, ngũ hành quyền. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   49 p pdu 30/04/2018 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số