Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành: Phần 2 - PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý

Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: ngữ pháp Tiếng Việt; văn bản Tiếng Việt; phong cách học tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!