Giáo trình Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành: Phần 1 - PGS. TS. Lã Thị Bắc Lý

Giáo trình Tiếng Việt và Tiếng Việt thực hành: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về tiếng Việt; Ngữ âm học tiếng Việt; từ vựng tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo!