Ebook Trồng - Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây bông vải: Phần 2 - KS. Nguyễn Mạnh Chính, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trồng - Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây bông vải", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bệnh hại cây bông vải, phòng trừ sâu bệnh hại cây bông vải, thu hoạch bông vải, một số kỹ thuật canh tác bông ở các vùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.