Ebook Trồng - Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây bông vải: Phần 1 - KS. Nguyễn Mạnh Chính, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa

Cuốn sách "Trồng - Chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây bông vải" là quyển thứ 20 trong bộ sách "Bác sĩ cây trồng" do NXB Nông nghiệp ấn hành. Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc các kiến thức về đặc tính của cây bông vải, giống và chọn giống cây bông vải, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.