Ebook Quy trình sản xuất giống thủy sản có giá trị kinh tế: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu quy trình sản xuất giống cá chim nước ngọt, quy trình sản xuất giống ghẹ xanh, quy trình sản xuất giống cá lăng vàng, quy trình sản xuất giống cá tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.