Ebook Quy trình sản xuất giống thủy sản có giá trị kinh tế: Phần 1

Cuốn sách cung cấp các quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá; sinh sản nhân tạo; ương nuôi cá; nuôi thương phẩm một số loài thủy sản có giá trị kinh tế; hướng dẫn kỹ thuật phòng, trị một số loại bệnh thường gặp cho cá giống và cá bố mẹ… Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.