Ebook Kinh thư diễn nghĩa: Phần 2 - Lê Quý Đôn

Phần 2 của cuốn sách "Kinh thư diễn nghĩa" nói tiếp phần 1 trình bày nội dung phần "Thượng thư" bao gồm: Thang thệ, Trọng Hủy chi cáo, thang cáo, y huấn, Thái Giáp thượng, Thái Giáp trung, Thái Giáp hạ, hàn hữu nhất đức, bàn Canh thượng, Bàn Canh chung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.