Ebook Kinh thư diễn nghĩa: Phần 1 - Lê Quý Đôn

Phần 1 của cuốn sách "Kinh thư diễn nghĩa" trình bày nội dung của 2 phần "Ngu thư" và " Hạ thư" bao gồm: Nghiêu điển, Thuấn điển, Đại Vũ mô, cao dao mô, Ích Tắc, vũ cống, cam thệ, ngũ tử chi ca, dận chỉnh. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đam mê và muốn tìm hiểu về kinh thư tham khảo làm tư liệu học tập và tự nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của cuốn sách.