Ebook Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vận chuyển cá giống, nuôi cá thịt, phòng trị một số bệnh cá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.