Ebook Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt: Phần 1

Ebook Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Môi trường sống của cá nước ngọt, đặc điểm sinh học của cá nước ngọt, kỹ thuật ương cá con, sản xuất cá giống đẻ tự nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.