Ebook Hỏi - đáp Pháp luật về thu tiền sử dụng đất: Phần 2

Ebook Hỏi - đáp Pháp luật về thu tiền sử dụng đất: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Thủ tục hành chính về xác định, kê khai, nộp tiền sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.