Ebook Trông giòng sông Vị: Văn chương và thân thế Trần Tế Xương (Phần 2)

Nhà thơ Tú Xương tên thật là Trần Tế Xương, tự Mặc Trai, hiệu Mộng Tích, Tử Thịnh. Tên bố mẹ đặt cho lúc đầu là Trần Duy Uyên. Thơ Tú Xương có sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố hiện thực, trào phúng và trữ tình, trong đó trữ tình là gốc; ông chủ yếu làm thơ chữ Nôm viết bằng các thể loại cổ điển: thơ luật Đường: thất ngôn bát cú, tứ tuyệt, phú, văn tế, câu đối, hát nói, lục bát. Ở thể loại nào Tú Xương cũng tỏ ra là một nghệ sĩ bậc thầy. Cuốn sách sau đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc đời cũng như những tác phẩm thơ văn của ông. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.