Ebook Thăng trầm quyền lực (Phần 2): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thăng trầm quyền lực (Phần 2)" cung cấp cho người đọc các kiến thức phần 4 - Quyền lực trong các công ty uyển chuyển" bao gồm các nội dung: Đỗ vỡ của thời vàng son, công ty uyển chuyển, tù trưởng bộ lạc và ủy viên công ty, nhân viên tự chủ, đa nguyên quyền lực, vĩ thanh - Hệ thống mới sáng tạo của cải. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.