Ebook Nhà giáo họ Khổng - Nguyễn Hiến Lê

Đọc "Nhà giáo họ Khổng" bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều thâm thúy về tính nhân hậu, lòng tin và tình thương yêu của một người thầy đối với học trò. Sách gồm 7 chương, lần lượt theo thứ tự, gồm có: Khổng Tử là một nhà giáo trước hết, Cách mạng giáo dục, Tính tình và tư cách Khổng Tử, Cách Khổng Tử dạy học, Tình thầy trò, Vạn thế sư biểu. Phần Phụ lục - Các bài trong Luận ngữ nói về việc học. Mời các bạn cùng tham khảo.