Ebook Bệnh thường gặp ở tôm phương pháp chẩn đoán và phòng trị: Phần 1 - PTS. Trần Thị Minh Tâm, GS.TS. Đái Duy Ban

Ebook Bệnh thường gặp ở tôm phương pháp chẩn đoán và phòng trị: Phần 1 được biên soạn nhằm giúp các cơ sở, trang trại và những người nuôi tôm phát triển an toàn, phòng tránh được một số bệnh thường gặp ở tôm. Từ đó, nâng cao năng suất và chất lượng của tôm, phát triển kinh tế.